1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. City Girls

เนื้อเพลง Act up - City Girls

เนื้อเพลง Act up

(Earl on the beat)

Real ass b*tch, give a f*ck 'bout a n*gga
Big Birkin bag, hoe, five, six figures
Stripes on my ass so he call this p*ssy Tigger
F*ckin' on a scammin' ass, rich ass n*gga
Same group of b*tches, ain't no eh-eh to the picture
Drop a couple racks, watch his ass get bigger
Drinkin' on liquor, and I'm lookin' at your n*gga
If his money right, he can eat it like a Snicker
I ain't got time for y'all fake ass hoes
Talkin' all loud in them fake ass clothes
Fake ass shoes match their fake ass gold
I'm the realest b*tch ever to you snake ass hoes

Act up, you can get snatched up
Act up, you can get snatched up
Act up, you can get snatched up
Dirty ass nails, baby girl, you need to back up

It's Yung Miami, and I came to run my sack up
Tired ass hoes on my page tryna track us
Brand new chain, City Girls goin' platinum
I keep a baby Glock, I ain't fightin' with no random (Period)
You b*tches weak, is you serious?
I let him take the p*ssy, now he actin' all delirious
Did the dash and the run, but I can stay superior
She see my number in his phone, and now you actin' curious (Haha)
He gon' buy me Gucci if I ask for it (Yup)
He'll curse a n*gga rockin' Tom Ford (Ow)
I bet your lil' sister wanna look like me
I bet your lil' brother wanna f*ck on me
Hood b*tch, good p*ssy, I ain't average
Um, he can't come around without that cabbage
Um, pop a p*ssy b*tch quick, like a bubblegum
I ain't never worry, I just deal with it for fun

Act up, you can get snatched up
Act up, you can get snatched up
Act up, you can get snatched up
Dirty ass nails, baby girl, you need to back up

JT on the track, and you know I'm 'bout my paper
P*ssy sweet, p*ssy tight, so he called it Lightsaver
If your ass a broke n*gga, hell nah, I can't meet ya
If your ass a rich n*gga, imma f*ck ya 'til you ain't one
If that n*gga a scammer, I'm turning into a dancer (yup)
I make it clap like he got the right answer
Sit on it with menace, get it harder than a hammer
He wanna f*ck on a freak, p*ssy pink, breast cancer
Oh you like d*ck, just like I like big buns
I don't care about your chain, n*gga, or your big truck
Yeah, I know you gettin' it, but is you spendin' it?
Give a f*ck what a n*gga got if he ain't givin' it
Badass b*tch, bad attitude (Yeah)
Nails done, hair done, ass, too (Ow)
Your baby daddy f*ckin' me and s*ckin' me
He don't answer you, b*tch, that's because of me (Period)

Act up, you can get snatched up
Act up, you can get snatched up
Act up, you can get snatched up
Dirty ass nails, baby girl, you need to back up

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Act up ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Act up หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Act up เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ