เนื้อเพลง Prince Ali - Will Smith

ดู 481 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Will Smith | เพิ่มเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562

เนื้อเพลง Prince Ali

[ENSEMBLE]
Make way for Prince Ali!
Say hey! It's Prince Ali!

[GENIE]
Hey! Clear the way in the old bazaar
Hey you! Let us through!
It's a brand new star!
Oh come, be the first on your block to meet his eye!

[GENIE]
Make way! Here he comes!
Ring bells! Bang the drums!
You're gonna love this guy

[GENIE]
Prince Ali! Fabulous he!
Ali Ababwa
Show some respect, boy, genuflect, down on one knee
Now, try your best to stay calm
Brush up your Friday salaam
Then come and meet his spectacular coterie

[GENIE]
Prince Ali!
Mighty is he!
Ali Ababwa
Strong as ten regular men, definitely!
He's faced the galloping hordes
A hundred bad guys with swords
Who sent those goons to their lords?
Why, Prince Ali
Fellas, he's got

[MEN]
He's got seventy-five golden camels

[GENIE]
Woo, uh-huh, now the ladies, what he got?

[WOMEN]
Purple peacocks, he's got fifty-three

[GENIE]
Uh-huh, uh-huh, uh-huh
When it comes to exotic-type mammals, everybody help me out!

[ENSEMBLE]
He's got a zoo
I'm telling you, it's a world-class menagerie

[GENIE & WOMEN ]
Prince Ali! Handsome is he
There's no question this Ali's alluring
Ali Ababwa
Never ordinary, never boring
That physique!
Everything about that man
How can I speak, weak at my knees
Just plain impresses
You yummy boy!
So, get on out in that square
He's a winner, he's a whiz, a wonder
Adjust your veil and prepare
He's about to pull my heart asunder
To gawk and grovel and stare at Prince Ali, oops
And I absolutely love the way he dresses!

[ENSEMBLE]
He's got ninety-five white Persian monkeys

[GENIE]
He got the monkeys, a bunch of monkeys

[ENSEMBLE]
And to view them he charges no fee

[WOMEN]
He's generous, so generous

[ENSEMBLE]
He's got 10,000 servants and flunkies
Proud to work for him!
They bow to his whim love serving him
They're just lousy with loyalty to Ali! Prince Ali!
Prince Aaa-

[GENIE]
We waitin' for you!
We're not going 'til you go!
You can do it!
There it is!

[GENIE, ENSEMBLE]
Prince Ali!
Amorous he! Ali Ababwa

[GENIE]
Heard your princess was hot! Where is she?
And that, good people, is why he got all cute and dropped by

[ENSEMBLE, GENIE, Both]
With sixty elephants, llamas galore (For real!?)
With his bears and lions a brass band and more (What?)
With his forty fakirs (Oh!) his cooks, his bakers(Oh!)
His birds that warble on key (Oh!)
Make way for Prince Ali!

เนื้อเพลง Will Smith ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Prince Ali ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Prince Ali หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Prince Ali เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ