1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Dreamville & J. Cole

เนื้อเพลง 1993 - Dreamville & J. Cole

เนื้อเพลง 1993

[Buddy:]
Ayy
These motherf*ckers, man, yo
(Elite, Elite, Elite)
Check it
Yo, check it out, ayy

Since 1993 I've been smoking weed, ask about me
N*ggas know not to, oh, wait, n*ggas know not to, oh, f*ck, ayy

[Smino:]
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up
Roll up

Uh, I'm drunk at a party, ain't put down my cup
The f*ck is my water? I pick this sh*t up
Then drank all the water and threw this sh*t up
It's ash in my cup, I'm mad as a muh', huh
I push pack like USPS, you is a b*tch

[Buddy:]
Ayy, yo, yo, shut the f*ck, ayy
Don't even rap, n*gga, you
Ayy, hold on
Hold the f*ck up, n*gga

[Cozz:]
Tell me why you wanna come get high tonight
I only got one reason, I'm top dog tonight
I let the broads borrow my room and I got caught tonight
Drunken partying, slobbering, 'nother sloppy night
Always fight with my mama, but look, on my leave night
I'll call her, when I'm a baller, I promise that I'ma score you
Until then, I'ma ignore you, it's nothing personal (Sorry)
I'm just tryna f*ck a couple girls and go
Can't do that while I'm on the phone
I'm not a mother's boy, I'm a motherf*cker

[Buddy:]
Ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, hold on, hold on, n*gga
Can I smoke? Can I smoke? Can I smoke, n*gga?
(Oh-oh-oh-oh)

[Smino:]
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up
Roll up

[Doctur Dot:]
Yeah
Sittin' sideways, side steppin' side b*tches
Side eyes, light skin, need stitches, mind your business
You're slurring, my baby, you're surfing, no turfing
My girl drippin', dirty whispers in my ear
I don't mumble
ABC your way up out the convo
Lookin' for sl*ts, oh?
Oh, I know a couple

[Buddy:]
Bro, bro, bro, bro
Ayy, bro, bro, bro, bro
Ayy, n*gga, come on, like
N*gga, stop rapping, start passing
(Oh-oh-oh-oh)
Like can I? My n*gga

[Smino:]
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up (Bro, bro)
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up
Roll up and pour me a drink up, let's get f*cked up
Roll up

[JID:]
Look, okay the weed so strong it got me stressed
The stress so strong it got me weak
I'm so on, it threw me off (Yeah)
I'm throwed off, yes indeed
I threw up after my threesome
On my threads, had to leave the crime scene like criminals do
She wanna come to my crib and give me a genital smooch
Typical, typical, get the piccolo, skididdle, skedaddle
I sling peen like Colossal
That mean king save the queen from the castle
I grab the saddle
Prisoner to prescription, it's changed, jackal, Jack Daniels
Shawty tryna tell me

[Buddy:]
Motherf*cker, ayy, didn't I say? N*gga, ayy
We can't rap, n*gga, we smoking weed
Stop rappin', n*gga, this is not a rap session
We gettin' high

[J. Cole:]
If I smoke a blunt right now
I'ma be on 285 with my pants pulled down
Around my ankles
Still no stranger to the blunt smoke, gun smoke
You n*ggas don't want smoke
No guts like that Swisher we just smoked
We cutthroat, n*ggas...

[Buddy:]
Hold, hold on, hold on
Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait
Hold on, wait, wait, wait, wait, ayy, wait
Shh, shh, shh
Wait, wait, wait, okay
Watson, Watson, stop
'Cause this n*gga J. Cole, he done grew some dreads
He think he smoke now
Pass the blunt, n*gga, stop rappin'
That's the end of the song, n*gga
This the end of the session, we goin' home
I just called my Lyft
I just wanna call the, I mean hit the blunt, I mean
Let me try one more time

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง 1993 ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง 1993 หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง 1993 เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ