เนื้อเพลง My Side - Drake

ดู 31 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Drake | เพิ่มเมื่อ 5 สิงหาคม 2562

เนื้อเพลง My Side

[Intro]
Yeah, that's about it
This sh*t sound like what being rich feel like, fo real
This life sh*t is everywhere, you can't control it
Too much going on
Too much, too much, too much
Too much, too much, too much
You, you, you
Make me wanna take you down through there
Make me wanna take you down through there
I'll take it there

[Chorus 1]
Why you never come to where I stay?
Always hiding out in your New York condo
Why you never come to where I stay?
If anybody knows, girl, you know, I know
Why are we wasting our relationship on a relationship?
Why are we rushing and forcing it?-this isn't making sense
Why are we focused on things
That don't even mean nothing, girl?
Why can we not find the time
And sit down and discuss it, girl?
Let me at least tell you My Side of things, man
Aw, man, aw, man, aw, man

[Verse]
Me and you are playing house
Start thinking that I'm losing touch
Got a tight grip on you now
Maybe I should loosen up
When I leave you and I go home
I start forgetting what it is
Start to think I got to get it how I live
We too busy for a wedding or a kid
If I'm working then I know you working
Keep in touch with other women
'Cause you make me nervous
I empower girls that don't deserve it
I don't mean to do that sh*t on purpose
It's just that when I go home
I start forgetting what it is
The dream is over, I get lost up in the 6

[Chorus 2]
And you don't ever come to where I stay at
You just rather stay up in your New York condo
You don't ever come to where I stay at
If anybody knows, girl you know, I know
Why are we wasting our relationship on a relationship?
You know how sticky these situations get
You go up higher than me some days
You know what I think we could be some day
Let me at least show you my side of things, man
Aw, man, aw, man, aw, man

เนื้อเพลง Drake ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง My Side ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง My Side หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง My Side เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ