เนื้อเพลง Dearly Departed - Brockhampton

ดู 67 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Brockhampton | เพิ่มเมื่อ 23 สิงหาคม 2562

เนื้อเพลง Dearly Departed

[Kevin Abstract:]
I pray I find you at the bottom of the hill
I pray I make it outta Texas
I pray my A/C come back on
My momma stuck inside her job
My sister just asked for a Lexus
Can Jesus send me a message?
What's the point of havin' a best friend if you end up losin' him?
Woah, don't view my text messages
Woah‚ don't view my text messages
Don't view my bad side
Only go on the 'gram to show you motherf*ckers the best side
Who am I?
Who am I? Who am I?
Why I hide? Huh
Fourth-grade‚ Mary J. Blige
All that like I made a mill off a lie
And I lie so I write another lie
RCA don't know words about y'all
No lies‚ behind me and my brothers been traumatized
And I must keep creating truths and hooks to get them out of this hell for myself
Seashells

[Joba:]
Dearly Departed
Look what you've stolen
I've been so heartless
I try, I try, I try
Why? Why? Why?
Try

[Matt Champion:]
Big dog‚ I feel like I don't got anybody on my side no more
High is the low, truth be told
It's hard ignore, hard to endure
Where's my standin' in this life?
Make sure my family tight
More rubies on my neck‚ and you catch me at night
Lookin' immaculate, no one in sight
Standards are high, expectation is low
Wake up sweatin' at night, mind in the flight
I don't get scared no more when I'm standing on the mountain-top
I'm afraid of people dying
Rest in peace [?]
Wish you could've took me to Japan
Back ten years, holdin' my hand, felt like 100 grand
Wish some letters never fade, love will never do the same
Out the window screamin' your name, blessed
My mom tracked, my dad got my back
My sister graduated, now she racin'
Love her through the days and whiskey in my hand
Bloody colored triggers wrapped around my wrist
Look magnificent, man
No stoppin' me, no boggin' me down
I know myself, me and the obstacles now
I done sh*t on myself too much to not know how to move properly now
On the property now, money gets foul
Keep your wits about you
Lace stress with truth longer than I
Eyes full of evil, mouth full of vile
They tracin' your smile
Stay alert, big dog
Only one life is offered to you (Only one life is offered to you)

[Dom McLennon:]
How many sides to a story can there be when you saw it with your own eyes?
I got all my thoughts out on records y'all won't ever hear
Try to give it time
Find that truth trickles down, hits the fear
And freezes over like a dagger to the spine
When somebody that you know throws you in the fire
How do you survive?
I kick down the door inside a home
I did it all just to save a friend's life
Little did I know, the one who pulled the strings was once on my side
I had just moved to Texas, tried to make it right
I do not feel obliged to this mister truth because of how I feel about our time
If I knew what you would do to someone you owe money to, you wouldn't get a dime
Watchful when you win, sorry 'bout your plans
That was all a scam, you won't understand
Pass the weight off to your friends and never face the truth
Because you never learned how to be a man
And it's not my fault, and it's not my problem anymore
That's just where you stand
That's just who you are
That's your cross to bear
You could talk to God
I don't wanna hear, motherf*cker

เนื้อเพลง Brockhampton ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Dearly Departed ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Dearly Departed หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Dearly Departed เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ