เนื้อเพลง Victor Roberts - Brockhampton

ดู 40 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Brockhampton | เพิ่มเมื่อ 23 สิงหาคม 2562

เนื้อเพลง Victor Roberts

[Victor Roberts II:]
My f*ckin' Power Rangers couldn't protect me from that LAPD kick though
Motel, pick popes
Went through the livin' room, straight to the bathroom lookin' for great dope
My poppa lookin' at my momma lookin' at that closet like, "There that sh*t go"
Two kis in the dump, ten K with the mustard
A whole family in the buster, it just don't add up
My padre facin' them three strikes
And my momma just smacked the pipe
Crack smoke, got crashed
Tight, this sh*t still bad
'Cause the boys peeped a brillo pad and some glass tucked
And it's lookin' like my parents was up in here runnin' off through that stash dump
But the fact, crack different than coke
Plus the smoke wasn't close enough to choke me
Lord screwed me so mom could kick big facts at bruh
The truth is, we held her back for this kid we took in
Tryna part with his old ways, maybe we all mistook him
'Cause I knew something was f*cked up when he said
"Don't open or look in this here satchel that I'll be back for in just a couple of minutes"
And hella hours later like lookin' in an hour later
What about cold food for a cold fool?
Motherf*cker put my family in danger
I blame myself for all my anger
I never looked inside this stuff so he never truly never believed in the highly stuff
When you show me what was really inside this stuff
I never had a clue
Now I know as police, you gotta do what you gotta do
But this my family, all I got us, my n*gga
My whole mother just shot at us, my n*gga
This is why we here
Now don't f*ck with n*ggas I don't know
But I had the heart to help this kid in danger, tears in anger
Gemini gettin' violent
The police silence don't help anxiety
My daddy's passin', all of this whilin'
All of these pilots, not one of them flyin'
Y'all flyin', all tryna fight this divin' nose chuck
Popo stuck, play your part
All of this commotion and the neighbors listenin' like, "Oh f*ck"
Shiftin' a spark
All this emotion, need a decision made with some heart
'Cause ours is broken, they tryna lock the third, not your mouth
My pops chokin', this sh*t ain't kosher
Moms is over if CBS get sent to page us
I ain't gon' see my parents for ages
All this erosion, no protection
Sh*t don't feel safe
What graduation? What degrees?
What visitations? What imagination?
Imagine my whole world taken away from me
All over some basic misconstrued melodies
My heart racin', clutchin' my red Ranger, pacin'
I can barely breathe

Mister policeman
Policeman
They got what we need
[?]

[Kevin Abstract:]
Thank God for my b*tches still sticking with me
Thank God, when I talk, I know you listen to me
Thank God that I'm built for the distance
Thank God for me, thank God for me
Thank God for my b*tches still sticking with me
Thank God, when I talk, I know you listen to me
Thank God that I'm built for the distance
Thank God for me, thank God for me

[bearface:]
And if you're hurting, love yourself with my heart
And if you're hurting, love yourself with my heart

[Kevin Abstract:]
Thank God for my b*tches still sticking with me
Thank God, when I talk, I know you listen to me
Thank God that I'm built for the distance
Thank God for me, thank God for me
Thank God for my b*tches still sticking with me
Thank God, when I talk, I know you listen to me
Thank God that I'm built for the distance
Thank God for me, thank God for me

[Ryan Beatty:]
Thank God for me, thank God for me
Thank God for me
Thank God for me, thank God for me
Thank God for me
Oh, oh

เนื้อเพลง Brockhampton ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Victor Roberts ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Victor Roberts หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Victor Roberts เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ