เนื้อเพลง Just Used Music Again - 88rising

ดู 22 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน 88rising | ร่วมร้อง Rhyme So | เพิ่มเมื่อ 15 ตุลาคม 2562

เนื้อเพลง Just Used Music Again

[Intro: Rhyme]
I Just Used Music Again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again

[Chorus 1: Rhyme]
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just, I just, I just, I just
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again

[Verse: Rhyme]
I just forgot, oh
'Bout direction I was driving
Wall in the distance
So, another brick to hit the forcefield
Stare just so long, oh
Enough to break a few more intended, so
What did you do?
What did you do?
What did you do?
When I'm thinking 'bout the end

[Chorus 2: Rhyme]
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again
When I'm thinkin' 'bout the end

[Bridge: Rhyme]
Adjust the music again
Adjust the music again
Adjust the music again
Adjust the music again
Adjust the music again
Adjust the music again
Adjust the music again
Adjust the music again
Adjust the music again
'Gain, 'gain, 'gain, 'gain
'Gain, 'gain, 'gain, 'gain
'Gain, 'gain, 'gain, 'gain
'Gain, 'gain, 'gain, 'gain
'Gain, 'gain, 'gain, 'gain
'Gain

[Chorus 2: Rhyme]
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music again
When I'm thinkin' 'bout the end

[Outro: Rhyme]
I just used music again, I just used music again
I just used music again, I just used music again
I just used music, I just used music, music
When I'm thinkin' 'bout the end

เนื้อเพลง 88rising ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Just Used Music Again ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Just Used Music Again หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Just Used Music Again เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ