เนื้อเพลง Does It Hurt - Cole Swindell

ดู 11 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Cole Swindell | เพิ่มเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562

เนื้อเพลง Does It Hurt

Alright, alright, it's just a girl, just go say, "Hey"
Don't try any stupid lines

Seen you walk in about a quarter to ten
Even the jukebox starin' at you
Wonderin' what you wanna hear
Every bar stool sayin'
Honey, over here
Every fellow tryin' to buy you a beer
That denim how'd you get em on
Back pocket cell phone
Wish I had my number in it
Then, I could give you a call
And we could talk
If I could find the words
But first things first

Tell me, tell me
Does it hurt
Every time you walk in a room
Does it feel like work
Keepin' them country boys off of you
Are you tired of runnin'
Through my mind's
Poor boy neighborhood
All, tell me does it hurt
All, lookin' that good

I mean, I, I, I don't know what it's like to be that hot
Uh, so...

What's a pretty girl like you
Doin' in a place like this
All, that ain't no pick up line
But this is
Hit or miss
I can't quit, girl
Look at me lookin' at you
Lookin' like this

Does it hurt
Every time you walk in a room
Does it feel like work
Keepin' them country boys off of you
Are you tired of runnin'
Through my mind's
Poor boy neighborhood
All, tell me does it hurt
Yeah, lookin' that good
All, come on

Maybe, I should just get to know you a little better
You know? That's, that's probably what I should do
What do you, uh?
So, what do you do?
Are you a photographer?
I know you could picture me and you together, right?
No?
Well, maybe interior decorator?
This bar just became... beautiful?

Tell me, tell me
Does it hurt
Every time you walk in a room
Does it feel like work
Keepin' them country boys off of you
And how'd it feel
To fall from heaven
Would've kept you if they could
So, tell me does it hurt
Girl, lookin' that good

So where you, uh, where you from?
Denver, I just...
I'm sorry, I just asked you that
I uh, I uh...
Sunshine state, I love it
Yeah, I'm actually, uh, I'm from Nashville
I may end up havin' to take you back with me because
You're the only ten I see in here
You know what I'm... You know what I'm sayin?
No?
I'm just serious
You get it?
Or?
I mean maybe we could...
You wanna dance, or?
I don't either, it's gettin' late
Yeah...
I was actually about to leave myself

เนื้อเพลง Cole Swindell ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Does It Hurt ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Does It Hurt หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Does It Hurt เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ