เนื้อเพลง In The Mood - Jeff Bernat

ดู 107 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jeff Bernat | เพิ่มเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เนื้อเพลง In The Mood

Could this be good
Or could this be bad
Could this be something in particular
That I know you've never had
See I've got more than the others
Don't ask me why
But I'm gonna be honest
You ain't leaving with no other guy

Don't know if you got a man
Don't mean no disrespect
'Cause but I don't give a damn
Girl I've been eyeing you I swear
I wanna give you pleasure baby
I know what you're thinking
And lady yes I'm In The Mood
Like all we got is one night, one night, one night

So let's keep drinking
Till you and I are feeling cool
Yeah we're gonna have a good night, good night, good night
Let's leave Hollywood
I'll take care of the tab
Then you can leave your friends with my friends
Then we can get us a cab
See I've got more than the other
I'll show you why
'Cause baby there's something in particular
That I'm gonna give you tonight

Don't know if you got a man
Don't mean no disrespect
'Cause but I don't give a damn
Girl I've been eyeing you I swear
I wanna give you pleasure baby
I know what you're thinking
And lady yes I'm in the mood
Like all we got is one night, one night, one night

So let's keep drinking
Till you and I are feeling cool
Yeah we're gonna have a good night, good night, good night
I know what you're thinking
And lady yes I'm in the mood
Like all we got is one night, one night, one night

So let's keep drinking
Till you and I are feeling cool
Yeah we're gonna have a good night
Good night, good night

เนื้อเพลง Jeff Bernat ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง In The Mood ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง In The Mood หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง In The Mood เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ