เนื้อเพลง No Police - Doja Cat

ดู 470 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Doja Cat | เพิ่มเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เนื้อเพลง No Police

Whee-ooh whee-ooh, whee-ooh, whee-ooh

They say I bang
They never toy with me
Royal from the crown to my f*cking feet
They say talk that talk
Walk but please avoid the streets
Lock the jaw, lock the door
Avoid the speech
'Cause once you speak
Bullsh*t reek like oil leak
Pop a pill, cop a feel
Rock the lease

How the f*ck you do that in them denim jeans?
All these bars, No Police

Whee-ooh whee-ooh, whee-ooh whee-ooh
All these bars, no police

Whee-ooh whee-ooh, whee-ooh whee-ooh (pop a zany - free)
All these bars, no police

He calls me copper tone
Smoking ultraviolet
We turn off the phone
I'm in autopilot
Make that disappear
Mr. Copperfield
When we ride he bust them tricks
I lean and pop a wheel
Watching brandy sipping brandy
Panties on the marble floor
Guess my pants is fancy
B*tches acting catty on the set
Make your man tap me on his neck
Or tap me on your back
Mmm, that's nasty but I'm classy with this sh*t
So pop a couple xanies for me quick

Pop a couple xanies for me quick
Pop a couple xanies for me b*tch

Whee-ooh whee-ooh, whee-ooh whee-ooh
All these bars, no police

Whee-ooh whee-ooh, whee-ooh whee-ooh (pop a zany - free)
All these bars, no police

Yellow bars, get it in
Somehow this sh*t medicine
Feel that slow high setting in
Let it take you to a place you ain't never been
Like floating on cotton candy clouds
Shirt and panties on the ground
This kitties hot, fan it down
Make moves on me, papi, don't stand around
One for you, one for me, when we break a half
Your gentle touch on my naked ass
These summer nights, when that AC blast
Them bars put easy a crazy pass so

Baby if you need it come and get it
Just can't hold this back from you

Now pop this with me

เนื้อเพลง Doja Cat ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง No Police ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง No Police หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง No Police เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ