เนื้อเพลง Karma - AJR

ดู 1,648 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน AJR | เพิ่มเมื่อ 17 มีนาคม 2563

เนื้อเพลง Karma

I've been so good, I've been helpful and friendly
I've been so good, why am I feeling empty?
I've been so good, I've been so good this year
I've been so good, but it's still getting harder
I've been so good, where the hell is the Karma?
I've been so good, I've been so good this year

Why, are you asking me why?
My days and nights are filled with disappointment
Fine, oh no, everything's fine
I'm not sure why I booked today's appointment

I've been so good, I've been helpful and friendly
I've been so good, why am I feeling empty?
I've been so good, I've been so good this year
I've been so good, but it's still getting harder
I've been so good, where the hell is the karma?
I've been so good, I've been so good this year

What, am I normal or not?
Am I crazier than other patients?
Right, I've done everything right
So where's the karma doc, I've lost my patience

'Cause I've been so good, I've been working my ass off
I've been so good, still, I'm lonely and stressed out
I've been so good, I've been so good this year
And I've been so good, but it's still getting harder
I've been so good, where the hell is the karma?
I've been so good, I've been so good this year

Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah
I've been so good this year
I've been so good this year

Time, I know we're out of time
But what if sad thoughts come and I can't stop it?
Bye, I don't wanna say bye
If only I could keep you in my pocket
To give me some diagnosis of why I'm so hollow
Please give me instructions, I promise I'll follow
I tripped on my ankle and fractured my elbow
But doesn't that mean that the tour's gonna sell though?
I try to explain the good faith that's been wasted
But after an hour it sounds like complaining
Wait don't go away, can I lie here forever
You say that I'm better
Why don't I feel better?
The universe works in mysterious ways
But I'm starting to think it ain't working for me
Doctor, should I be good?
Should I be good this year?

เนื้อเพลง AJR ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Karma ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Karma หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Karma เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ