เนื้อเพลง Blame It on Baby - DaBaby

ดู 185 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน DaBaby | เพิ่มเมื่อ 21 เมษายน 2563

เนื้อเพลง Blame It on Baby

I'm like, "F*ck it, let the beat build n*gga"
I do my own thing, ain't worry 'bout how he feel n*gga, let's go
Special Ed, yeah, I'm a re-re n*gga
Can I get a re? (Ahem) Yeah, a refill, n*gga
Ya favorite rapper say he f*ckin' with Baby, somebody lied
Play with ya kids, 'cause the last n*gga played me, somebody died (Yeah, yeah)
Playin' both sides, go play the victim, oh, now they cryin'
I water park when I slip in my baby, she let me slide
Chocolate-ass n*gga (Yeah), real n*gga rockstar
Platinum sellin' popstar, poppin'-ass n*gga (Pop)
My b*tch is like a Barbie, woo like I'm Pop Smoke
I lift up one leg when she drop that ass, n*gga (Drop)
Shade Room, baby (Shade), shade who?
Everybody blame you, you ballin' like you Babe Ruth, baby (Huh)
Blame It on Baby, I let the beat build (Wait a minute, who are you?)
Okay K.I.D, drop the beat and watch me take it home, baby (Let's go)

I get chicken, no tender
Fine lil' b*tches on Twitter
Denyin' all these hoes on Insta
Brand new drip
I wear it one time like a n*gga can't fit it
Blame it on Baby, a greasy lil' n*gga (Grease)
IPhone ringin', who is it? (Brr)
Probably some lil' n*gga b*tch
He f*ck with my old ho
And he think he hurtin' my feelings, I already hit (Haa), psych
He must ain't heard about Baby
He must not know about John John
I heard they shut down the airport
Hopped on a jet to LA, b*tch, I'm ballin' like Bron-Bron
BDB, we gon' cut up regardless
I know I'm on top, I'm a target
My young n*gga ballin' like Giannis
You play, we gon' pull up and shoot
Top floor of the penthouse, biggest one still in Charlotte (Let's go)

I know these hoes gon' creep
I'll never be a fool and think that she me
I'm the type to let a ho do what she want
I'm the type of let a b*tch do what she please (Please)
I ain't breakin' bread, I'm cheap
Nine out of ten of these n*ggas naive
Lame-ass n*gga, might as well be a rat
Lettin' all these hoes run away with yo' cheese, please (Slow down, slow down)

I'm startin' to think that y'all the police, n*gga
You know that sh*t just see on IG, you don't know me, n*gga, let's go
You crossed the line, gon' have to show me n*gga
They be like "Why you switched the beat?" Because my flow neat, n*gga
"I thought he couldn't switch the flow, how the hell he switchin' the beat up?"
They don't know who they f*ckin' with, do this sh*t with my feet up
Yawning on these n*ggas, sit back, go to sleep
I get woke by a lil freak, with my d*ck in her mouth, she eat up
300K in cash, probably still'll pull out a Visa
Ain't goin' on a date, tell a b*tch to order a pizza
Gon' end up eatin' Domino's, I can't even lie
I'm a player, I had all kind of hoes way before the designer clothes
I put on a sweatsuit and leave with ya ho
A whole arena full of people to see me at the show, you know?
I rock the show and I lay low with my freak
It ain't too many rappers that can f*ck with me, and she know, let's go

I know these hoes gon' creep
I'll never be a fool and think that she me
I'm the type of let a ho do what she want
I'm the type of let a b*tch do what she please (Please)
I ain't breakin' bread, I'm cheap
Nine out of ten of these n*ggas naive
Lame-ass n*gga, might as well be a rat
Lettin' all these hoes run away with yo' cheese, please

เนื้อเพลง DaBaby ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Blame It on Baby ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Blame It on Baby หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Blame It on Baby เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ