เนื้อเพลง The List - Maisie Peters

ดู 135 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Maisie Peters | เพิ่มเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563

เนื้อเพลง The List

Oh, I have a hobby of picking myself apart
Leaving people I love waiting in the dark
And sometimes when I want to cry, I laugh
It's kind of funny

Oh, and this October I went falling off the edge
All of London must have heard the things I said
Put your hand up if I let you down again

There's a list of things that I should stop
List of things that I should stop
List of things that I should not be doing but I do 'em
It's a pattern that I got

I need to stop my excuses and have a real conversation
Need to look in the mirror, stop finding things that need changing
Need to stop getting drunk to avoid this situation
I need to stop letting myself down

I'll try something that I've not before
And like myself a little more now

Oh, I have got an attic full of damage in my mind
I box it up, say I'll deal with it another night
And I have a problem looking people in the eye
Isn't that funny?

There's a list of things that I should stop
List of things that I should stop
List of things that I should not be doing but I do 'em
It's a pattern that I got

I need to stop my excuses and have a real conversation
Need to look in the mirror, stop finding things that need changing
Need to stop getting drunk to avoid this situation
I need to stop letting myself down

I should shut up and listen, not try to fill every silence
I should stumble in love instead of running and hiding
I should stop getting drunk and showing up uninvited
I need to stop letting myself down

I'll try something that I've not before

Oh, I'm a master at dancing around the point
I know I call you but I hate the sound of my own voice
So can you talk? You know I'm stacking up
Until the night I'm not enough
And you're just someone else I disappoint

I need to stop my excuses and put my feelings in order
Need to look in the mirror and stand a little bit taller
Need to stop getting drunk as a reason to call ya
I need to stop letting myself down

Oh, I should shut up and listen, not try to fill every silence
I should stumble in love instead of running and hiding
I should stop getting drunk and showing up uninvited
I need to stop letting myself down

I'll try something that I've not before
And like myself a little more now

เนื้อเพลง Maisie Peters ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The List ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The List หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The List เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ