เนื้อเพลง 865 - Morgan Wallen

ดู 94 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Morgan Wallen | เพิ่มเมื่อ 9 มกราคม 2564

เนื้อเพลง 865

And Jack D., there's a seven on the label
One glass on the living room table
Phone face down, church up loud
Was trying to drown you out tonight
But first sip, I could feel you on my shoulder
The Tennessee heat had me feelin' colder
Thought a drink would get you off my mind, but

This bottle tastes like 865-409-1021
Yeah, one last time, don't think twice
Girl, just pick it up and come over
Give the bedroom door a little closure
I know I told you I wouldn't call, and I tried
But this bottle tastes like 865-409-1021
This bottle tastes like 865-409-1021

You might think I don't really want you with me
You might tell me to empty out my whiskey
Or try changing what I'm holdin' in my hand
Try another liquor, try another brand
But it don't matter if I got my lips on a different drink
On a different night
Yeah, the second that I take a sip, all I'm gonna think is

This bottle tastes like 865-409-1021
Yeah, one last time, don't think twice
Girl, just pick it up and come over
Give the bedroom door a little closure
I know I told you I wouldn't call, and I tried
But this bottle tastes like 865-409-1021
This bottle tastes like 865-409-1021

Thought a drink would get you off my mind
I ain't sayin' I love you, but I might 'cause

This bottle tastes like 865-409-1021
Yeah, one last time, don't think twice
Girl, just pick it up and come over
Give the bedroom door a little closure
I know I told you I wouldn't call, and I tried
But this bottle tastes like 865-409-1021
This bottle tastes like 865-409-1021
This bottle tastes like 865-409-1021
This bottle tastes like 865-409-1021

เนื้อเพลง Morgan Wallen ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง 865 ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง 865 หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง 865 เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ