เนื้อเพลง Loner - Maggie Lindemann

ดู 126 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Maggie Lindemann | เพิ่มเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เนื้อเพลง Loner

They say avoidance never heals but this sure feels good
Gonna stay here a couple more minutes than I should
Gonna take a couple shots and numb my feelings
Instead of dealin' with my problems, I'll just stare at the ceiling
Avoidance never heals but this sure feels good

I know I said I'd stop before I drown
But I don't like the thought of coming down

Yeah, I'm a Loner
And I like it that way
I like a dark room
With nobody but pain
And I don't need permission to feel sad
And don't need no witness to have my back
'Cause I'm a loner
And I like it that way
And I like it that way

I'm always by myself 'cause that's what feels right
And when I'm in a crowded room, I try to stay out of sight
Always show up to the party hours early
'Cause I'm bored of everything by 7:30
I'm always by myself 'cause that's what feels right

I know I said I'd stop before I drown
Just took a couple pills, now I'm on the ground

Yeah, I'm a loner
And I like it that way
I like a dark room
With nobody but pain
And I don't need permission to feel sad
And don't need no witness to have my back
'Cause I'm a loner
And I like it that way
I like it that way

Yeah, I'm a loner
Yeah-yeah, yeah-yeah, ayy-ayy

Yeah, I'm a loner
And I like it that way (That way)
I like a dark room
With nobody but pain
And I don't need permission to feel sad
And don't need no witness to have my back
'Cause I'm a loner
And I like it that way
I like it that way

เนื้อเพลง Maggie Lindemann ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Loner ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Loner หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Loner เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ