เนื้อเพลง Mosh Pit - Cupcakke

ดู 95 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Cupcakke | เพิ่มเมื่อ 17 เมษายน 2564

เนื้อเพลง Mosh Pit

(Perfect)

Mosh Pit, I'm 'bout to put a hole in 'em (Gang)
Mosh pit, 'bout to put a hole in 'em (Gang)
Mosh pit, 'bout to put a hole in 'em
Better have on Calvin Kleins 'cause I'ma knock you out your denims (Boom-boom, boom-boom, boom)
Mosh pit, I'm 'bout to put a hole in 'em (Gang)
Mosh pit, 'bout to put a hole in 'em (Gang)
Mosh pit, 'bout to put a hole in 'em
Better have on Calvin Kleins 'cause I'ma knock you out your denims (Boom-boom, boom-boom, boom)

I'm a walking blizzard, I make these b*tches shiver
These b*tches got the nizzerve, they sweeter than some dessert (Uh-huh)
Jhene Aiko, I figured, 'cause I got b*tches triggered
Two bullet holes up in her, it shape just like some scissors (Boom-boom, boom-boom, boom)
Last night I went to dinner with a f*ckin' loser
N*gga was so short, I had to sit him on a booster (What the f*ck?)
Said I had to pee, I walked away like, "Hallelujah"
Couldn't even wait on my driver, f*ck it, I just called a Uber (Skrrr)
I could buy your whole life, let's go and eat if I care
But b*tch if I could read the menu, I don't need to be there
The menu gotta scream, "Excuse me, what the f*ck do this say?"
Or it ain't matchin' my lifestyle, so f*ck out my way (Hahha)
'Cause I'm a badass b*tch, I walk a n*gga out the front door (Goodbye)
Took me out to eat and wanna f*ck, I said, "F*ck, no"
B*tch, I only knew you for a motherf*ckin' month, hoe
Gorilla glue grip, for thirty days he been stuck though (Damn)
Put it on his top like a crowd surf
Excruciatin' pain, feel like childbirth (Bah, bah, bah)
9-1-1, he tryna dial first
Eat the p*ssy, let me hear that stomach growl first (Ha)
Young n*gga if you can't eat the booty
No clothing brand, I'm cool G
B*tch, I'm finna slide like I'm Toosie (Skrr, skrr, skrr)
Brr-aaah, it's a movie

Mosh pit, I'm 'bout to put a hole in 'em
Mosh pit, 'bout to put a hole in 'em
Mosh pit, 'bout to put a hole in 'em
Better have on Calvin Kleins 'cause I'ma knock you out your denims (Boom-boom, boom-boom, boom)
Mosh pit, I'm 'bout to put a hole in 'em (Gang)
Mosh pit, 'bout to put a hole in 'em (Gang)
Mosh pit, 'bout to put a hole in 'em
Better have on Calvin Kleins 'cause I'ma knock you out your denims

Boom-boom, boom-boom, boom
Boom-boom, boom-boom, boom
Boom-boom, boom-boom, boom

เนื้อเพลง Cupcakke ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Mosh Pit ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Mosh Pit หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Mosh Pit เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ