เนื้อเพลง Game over - Dave

ดู 34 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Dave | เพิ่มเมื่อ 29 กรกฎาคม 2564

เนื้อเพลง Game over

I've had people try to play me
But I know them days are over
People think I'm going crazy
But I know this game is over
I've had people try to play me
But I know them days are over
People think I'm going crazy
But I know this game is over

It's Game over
How could I have any f*cking time
With all this weight on my shoulders?
I used to wish I was older
Until the day I got older
And now I'm growing up with a bag full of problems
Thinking, how do I solve them?
And it's like, if I ain't got a job
Then my mum's gonna think I'm useless
But I don't wanna be no super student
Mummy, I'm only human
I applied for jobs in retail
And all the times I tried: ignored, declined
I never got email
I was gonna take it to uni
But I got tired in the ends like seashells
How many f*cking times did teachers tell me that I was talented
15 putting in work
Trying to get herd like I want to bring cattle in
Now I got all this pressure
And I don't know how to handle it
My life's like a magic trick
Cos all my options are vanishing
From Cadbury to cannabis
And sticks in the air like javelins
So many man got poked
And that's why I'm onto Not3s like Maddison
I wanna make time for Alisson
Cos her body good like Samaritan
But I don't think I can balance it
Look

I used to have so many friends
Me and them went different ways
Some man wanna drink and party
Me and them got different aims
And as soon as you cut man out
People say that you changed
Nothing changed here
Same player, different game
I used to have so many friends
Me and them went different ways
Some man wanna drink and party
Me and them got different aims
And as soon as you cut man out
People say that you changed
Nothing changed here
Same player, but just

Think before you start it
Not one of them dogs are barking
My young boy got a cast on his right arm
So he cut in with the left like Mahrez
The .38 got a kick like Courtois
But the .45 got a bite like Suarez
Don't make me call Uncle Ahmed
Hoodie and gloves from Vauxhall market
I know many man think I'm a target
And I still got beef that's awkward
But if a man wants war that's Walkers
Tell a paigon that we're ready to sort it
I don't wanna play no games
I don't wanna give no warnings
Catch that yute in a rave
We'll leave the party red like Jeremy Corbyn
And tell your girl not to force it
Cos I do not treat her fancy
I made the girl come round and go low
Now I just call her Kante
Hahahahaha
I remember when she didn't wanna add me
Cos she wanted to f*ck with a bad breed
Now she wanna chill with a rapper or athlete
But isn't your man in jail?
Didn't that d*ckhead wife you?
You said you'd hold it down
But I guess my man got lied to
Man came out looking like Sagat
Yo big man, I don't wanna fight you
I can't make you leave your girl but
What I made her do can like Ryu

I used to have so many friends
Me and them went different ways
Some man wanna drink and party
Me and them got different aims
And as soon as you cut man out
People say that you changed
Nothing changed here
Same player, different game
I used to have so many friends
Me and them went different ways
Some man wanna drink and party
Me and them got different aims
And as soon as you cut man out
People say that you changed
Nothing changed here
Same player, different game

เนื้อเพลง Dave ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Game over ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Game over หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Game over เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ