เนื้อเพลง Numb Little Bug - Em Beihold

ดู 2,422 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Em Beihold | เพิ่มเมื่อ 2 มีนาคม 2565

เนื้อเพลง Numb Little Bug

I don't feel a single thing
Have the pills done too much
Haven't caught up with my friends in weeks
And now we're outta touch
I've been driving in LA
And the world it feels too big
Like a floating ball that's bound to break
Snap my psyche like a twig

And I just wanna see
If you feel the same as me

Do you ever get a little bit tired of life
Like you're not really happy but you don't wanna die
Like you're hanging by a thread but you gotta survive
Cuz you gotta survive
Like your body's in the room but you're not really there
Like you have empathy inside but you don't really care
Like your fresh outta love but it's been in the air
Am I past repair

A little bit tired of tryin' to care when I don't
A little bit tired of quick repairs to cope
A little bit tired of sinkin'
There's water in my boat
I'm barely breathin'
Tryna stay afloat
So I got these
Quick repairs to cope
Guess I'm just broken and broke

The prescriptions on its way
With a name I can't pronounce
And the dose I gotta take
Boy I wish that I could count

Cuz I just wanna see
If this could make me happy

Do you ever get a little bit tired of life
Like you're not really happy but you don't wanna die
Like you're hanging by a thread but you gotta survive
Cuz you gotta survive
Like your body's in the room but you're not really there
Like you have empathy inside but you don't really care
Like your fresh outta love but it's been in the air
Am I past repair

A little bit tired of tryin' to care when I don't
A little bit tired of quick repairs to cope
A little bit tired of sinking
There's water in my boat
I'm barely breathin'
Tryna stay afloat
So I got these
Quick repairs to cope

Do you ever get a little bit tired of life
Like you're not really happy but you don't wanna die
Like a Numb Little Bug that's gotta survive
That's gotta survive

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Numb Little Bug ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Numb Little Bug หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Numb Little Bug เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ