เนื้อเพลง Stranger Still - Blossoms

ดู 111 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Blossoms | เพิ่มเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565

เนื้อเพลง Stranger Still

There's nothing left for me to say to you
And maybe I was wrong
Maybe we got caught up
Please believe me, I don't wanna be a star
I thought of you this evening
Wondered how you're feeling

Could've kept my love
You're a Stranger Still
When I check my phone it's always for you
Since you left my heart there's a vacancy
Now I'm torn apart while I wait to heal

I put it out my mind till the afternoon
And you get hold of me
Inviting a feeling
With no reaction on which to hang my hope
Love can be misleading
When I'm always leaving

Could've kept my love
You're a stranger still
When I check my phone it's always for you
Since you left my heart there's a vacancy
Now I'm torn apart while I wait to heal

Say you want, say you want
Say you want me to save you
I'll wait, I'll wait for you
Say you want, say you want
Say you want me to save you
I'll wait, I'll wait for you

Could've kept my love
You're a stranger still
When I check my phone it's always for you
Since you left my heart there's a vacancy
Now I'm torn apart while I wait to heal

Could've kept my love
You're a stranger still
When I check my phone it's always for you
Since you left my heart there's a vacancy
Now I'm torn apart while I wait to heal

If I had you to myself
I'd be happy where I am
If I had you to myself
I'd be happy where I am
If I had you to myself
I'd be happy where I am
If I had you to myself
I'd be happy where I am

เนื้อเพลง Blossoms ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Stranger Still ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Stranger Still หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Stranger Still เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ