เนื้อเพลง Sleep Like a Baby - Jax

ดู 114 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jax | เพิ่มเมื่อ 27 กรกฎาคม 2565

เนื้อเพลง Sleep Like a Baby

(Dum-da-da-dum-dum)
(Dum-dum-da-da-dum-dum)
(Dum-da-da-dum-dum)

Seventeen hours on a bus to Tennessee
No gum on my seat ever gonna stop me
From N.Y.C. to Kentucky
So you don't gotta lift a finger
(Dum-da-da-dum-dum)

We were making love till 4 a.m
With a microwave pizza and a bottle of rye
(Dum-dum-da-da-dum-dum)
Remember when you told me you could be my best friend
On a spit shake promise

And yes, I coulda predicted how it would play out
But I never could've imagined a complete blackout
(Dum-da-da-dum-dum)
At seventeen, I was on a bus to Tennessee
For you and me

Aye, you Sleep Like a Baby
Aye, you sleep like a baby
Fool me once, shame on you
But fool me twice, shame on me
Gonna sleep like a baby
(Dum-da-da-dum-dum)

(Dum-da-da-dum-dum)
My last six hundred on a plane to L.A.
And that woman turned pro, got me waiting on your birthday
(Dum-dum-da-da-dum-dum)
Wait, who's the cheerleader that I see
Snapping names and chasing clean
(Dum-da-da-dum-dum)
She gets a first class ticket courtesy of nineteen
After all, I'm only nineteen
You got a lovin' machine

You flew her on down to Tennessee
Go M.I.A. in el Miami
Hit your buddy over at T.M.Z
At least you got your leak shot on Blonder Than Me

At least you got a leak shot your mama can see
But didn't your mama ever tell you, don't lie to me
(Dum-da-da-dum-dum)
Seventeen hours on a bus to Tennessee
Why you kissing her lips on New Years Eve, boy

Aye, you sleep like a baby
Aye, you sleep like a baby
Fool me once, shame on you
But fool me twice, shame on me
Gonna sleep like a baby
(Dum-da-da-dum-dum)

I want it, she got it
You want her, you got her like
Extra, extra, read all about it
So she go vandalize, you go dumb without it
Well no, no doubt about it, like
(Dum-da-da-dum-dum)

Aye, you sleep like a baby
(Dum-dum-da-da-dum-dum)
Aye, you sleep like a baby
(Dum-da-da-dum-dum)
Fool me once, shame on you
But f*ck me twice, shame on me
Gonna sleep like a baby
(Dum-da-da-dum-dum)

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Sleep Like a Baby ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Sleep Like a Baby หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Sleep Like a Baby เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ