เนื้อเพลง Better Alone - Benson Boone

ดู 620 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Benson Boone | เพิ่มเมื่อ 31 สิงหาคม 2565

เนื้อเพลง Better Alone

My heart drops dead every time that I see her
Run upstairs so I can get the picture clearer
Walking past my room
In the early afternoon
Long dark hair, in an oversized sweater
Know you don't care but I can pretend that you do
In the early afternoon

Oh, maybe one day suddenly
You'll look up and notice me, up there
But I'm too scared

Maybe I'm Better Alone (Alone, alone)
I say I'll get better, I won't (Ooh, ooh)
Maybe I'm better alone

I woke up in the morning, talked myself up
Got the courage then I waited in my room
Right before the afternoon
I saw you take the corner, I was opening the door when I saw two
It wasn't only you

Maybe I'm better alone (Alone, alone)
I say I'll get better, I won't (Ooh, ooh)
Maybe I'm better alone
Just the way that it's always been
I'll be there for myself
Guess I have to let you go
I'm better off alone
Maybe I'm better alone

Imagine if it went another way
Imagine if I got the chance to say
That all this time I've waited for you here
Oh, imagine if it went another way
Imagine if I got the chance to say
That all this time I've waited for you

But maybe I'm better alone (Alone, alone)
I say I'll get better, I won't (Ooh, ooh)
Maybe I'm better alone
Just the way that it's always been
I'll be there for myself
Guess I have to let you go
I'm better off alone
Maybe I'm better alone

Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, hmm
Ooh, ooh

เนื้อเพลง Benson Boone ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Better Alone ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Better Alone หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Better Alone เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ