เนื้อเพลง Flaws - Mae Muller

ดู 59 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Mae Muller | เพิ่มเมื่อ 13 มีนาคม 2566

เนื้อเพลง Flaws

Flossin', flashin' the cash, you keep talkin'
But it's borin', you must have forgotten I'm ballin' too
I ain't fallin' for glitter and gold, I need more than
What you're puttin' forward, none of that sh*t is important, boo

Chasing, 'round me, my cheque
I just paid off your rent and I ain't even done yet
Chasing, cut me my cheque
I like diamonds the best, so much gold 'round my neck

Now, floss, all you do is floss
Too busy tryna flex, you forget that I'm the boss, boss
Flaws, I don't see no flaws
Makin' you my ex as I re-apply my gloss
Oh, Gucci bag of money
Yeah, Balenciaga, got it
Go and double my deposits
Take out money just to flaunt it
'Cause I'm a boss, all I do is floss
I don't see no flaws, flaws, flaws

Business, you know that I handle my business
If you'd just let me finish, then maybe we wouldn't be finished
'Cause it's a privilege that you on my hit-list
That you even hit this, honey, I got it wrong

Chasing, 'round me, my cheque
I just paid off your rent and I ain't even done yet
Chasing, cut me my cheque
I like diamonds the best, so much gold 'round my neck

Now, floss, all you do is floss
Too busy tryna flex, you forget that I'm the boss, boss
Flaws, I don't see no flaws
Makin' you my ex as I re-apply my gloss
Oh, Gucci bag of money
Yeah, Balenciaga, got it
Go and double my deposits
Take out money just to flaunt it
'Cause I'm a boss, all I do is floss
I don't see no flaws, flaws, flaws

So hard to get, easy to lose
Get out of my bed, you're wasting my youth
Lovely 'til death, this one's on you
Get out of my bed, get out of my room

Floss, all you do is floss
Too busy tryna flex, you forget that I'm the boss, boss
Flaws, I don't see no flaws
Makin' you my ex as I re-apply my gloss
Oh, Gucci bag of money
Yeah, Balenciaga, got it
Go and double my deposits
Take out money just to flaunt it
'Cause I'm a boss, all I do is floss
I don't see no flaws, flaws, flaws

เนื้อเพลง Mae Muller ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Flaws ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Flaws หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Flaws เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ