เนื้อเพลง Freaks - Deftones

ดู 3,839 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Deftones | เพิ่มเมื่อ 8 มีนาคม 2545

เนื้อเพลง Freaks

hoh, ok, (my d*ck is small at times my d*ck is misbled?) ya cop(tall?),
ya make out (think "oh maybe youll survive?) oh well if you cant do
that, at least I take a little to the (grapes?) yes get that straight , uh,
yes the pencil be all to the point , get it out , and screw all the (fats
that doin sh*t?) f*ck what (lets get the body goin down?) what what
what it, its nothin but crazy sh*t, so we gon say..

theres too many people
and too many Freaks
and too many eyeballs starin' at me
what
theres too many people
and too many freaks
too many eyeballs starin' at me

well ok, made me (maybe?) cry give it all what you got, and say whats
true, Yo , but if it isnt yo lets get it on ( flow?), I got to wait for mine,
they say wait you dont know , it dont matter to me, ( a girl's about to
wet her thing?) wont smile for gus, but dont give a f*ck , shake about
the word , the balls will get down , and its all for good (youll face
your mom for this?) hey and one more time ....

because theres too many people
and too many freaks
too many eyeballs starin' at me
huh
theres too many people
and too many freaks
and too many eyeballs starin' at me
well
theres too many people
and too many freaks
too many eyeballs starin' at me
well
theres too many people
and too many freaks
well
theres too many eyeballs starin' at me

come on.

(ummhmm.. yea)

these eyes
theres too many people
and too many freaks
too many eyeballs starin' at me
huh
theres too many people
and too many freaks
and too many eyeballs starin' at me
huh
theres too many people
and too many freaks
and too many eyeballs starin' at me
hu
theres too many people
and too many freaks
and too many eyeballs starin' at me

(go get it!)

เนื้อเพลง Deftones ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Freaks ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Freaks หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Freaks เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ