1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Destiny's Child

เนื้อเพลง Brown Eyes - Destiny's Child

เนื้อเพลง Brown Eyes

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Brown Eyes ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Remember The First Day When I Saw Your Face
Remember The First Day When You Smiled At Me
You Stepped To Me And You Said To Me
I Was The Woman You Dreamed About
Remember The First Day When You Called My House
Remember The First Day When You Took Me Out
We Had B*tterflies Although We Tried To Hide
And We Both Had A Beautiful Night

The Way We Held Each Others Hand
The Way We Walked The Way We Laughed
It Felt So Good To Find True Love
I Knew Right Then And There You Were The One

I Know That He Loves Me Cause He Told Me So
I Know That He Loves Me Cause His Feelings Show
When He Stares At Me You See He Cares For Me
You See How He Is So Deep In Love
I Know That He Loves Me Cause Its Obvious
I Know That He Loves Me Cause It's Me He Trusts
And He's Missing Me If He's Not Kissing Me
And When He Looks At Me His Brown Eyes Tells His Soul

Remember The First Day The First Day We Kissed
Remember The First Day We Had An Argument
We Apologized And Then We Compromised
And We Haven't Argued Since
Remember The First Day We Stopped Playing Games
Remember The First Day You Fell In Love With Me
It Felt So Good For You To Say Those Words
Cause I Felt The Same Way Too

The Way We Held Each Others Hand
The Way We Talked The Way We Laughed
It Felt So Good To Fall In Love
And I Knew Right Then And There You Were The One

I Know That He Loves Me Cause He Told Me So
I Know That He Loves Me Cause His Feelings Show
When He Stares At Me You See He Cares For Me
You See How He Is So Deep In Love
I Know That He Loves Me Cause Its Obvious
I Know That He Loves Me Cause It's Me He Trusts
And He's Missing Me If He's Not Kissing Me
And When He Looks At Me His Brown Eyes Tells His Soul

I'm So Happy So Happy That You're In My Life
And Baby Now That You're A Part Of Me
You Showed Me
Showed Me The True Meaning Of Love
And I Know He Loves Me

I Know That He Loves Me Cause He Told Me So
I Know That He Loves Me Cause His Feelings Show
When He Stares At Me You See He Cares For Me
You See How He Is So Deep In Love
I Know That He Loves Me Cause Its Obvious
I Know That He Loves Me Cause It's Me He Trusts
And He's Missing Me If He's Not Kissing Me
And When He Looks At Me His Brown Eyes Tells His Soul

He Looks At Me And His Brown Eyes Tell His Soul

ทางเว็บไซต์ไม่สามารถแสดงเนื้อเพลงเพลงนี้บนหน้าเว็บได้ เนื่องจากได้รับแจ้งจากทาง บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูเนื้อเพลงนี้ในเว็บไซต์อื่น
เนื้อเพลง Brown Eyes ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Brown Eyes หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Brown Eyes เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Brown Eyes

ข่าวบันเทิง