เนื้อเพลง Sa L-Ahhar - Fabrizio Faniello

ดู 6,500 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Fabrizio Faniello | เพิ่มเมื่อ 27 เมษายน 2549

เนื้อเพลง Sa L-Ahhar

Fid-dlam mohbija
Fis-skur tal lejl
Hsiebi biss fik u f'dik il wegheda f'ghajnejk
Mohhi jistqejqer kull x'hin narak
Int xmara ferh moghdija ward u zahar
Kien hemm is-sejha dikl li l-qalb tant tixtieq
Fjamma li turi t-triq

Chorus:
Sa L-Ahhar nifs flimkien
Qalbi, sa l-ahhar tarf taz-zmien
Bdejna bhall hbieb
Sibna l-hena u't-tgawdija
Genna ghalina t-tnejn
Sa l-ahhar ward tal-gnien
Nisma' l-eku fil-boghod sat-tmiem

Lilek habbejt
Ghall-bierah u ghall-dejjem
Lilek u bhalek xejn


Inti kullana ta tifkiriet
Kull x'hin titbissem ninsa kull inkwiet
It-toroq tghana miksija fjur
Aghtini jdejk u halli d-dinja ddur
Il-kwiekeb zghar li jatuk l-isbah gejjien
Ingawduh int u jien

Chorus (x2)

เนื้อเพลง Fabrizio Faniello ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Sa L-Ahhar ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Sa L-Ahhar หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Sa L-Ahhar เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ