1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Flogging Molly

เนื้อเพลง Don't Let Me Die - Flogging Molly

เนื้อเพลง Don't Let Me Die

I walk these streets where my soulless feet
Haunt the ground where it was I once tread
On Grafton's Arcade pours the rich commerce rain
Though the voices I no longer hear speak
Heaven's to blame so on that I'll abstain
Best clean the church from my cracked fingernail
But don't let me die still wondering
What it was I left behind

From God's golden plate begrudgers they eat
Till their belly's burst ignorance bliss
Never they roam a wanderless home
Is as far as their sorry eye sees
Give me a rusty ol' goat wekk trampled and soaked
Until these ashes abd blood mingle deep
But don't let me die still wondering
What it was I left behind

Though I've been that face before
Slammed every open door
Squandered once scattered beliefs
So when the waves come crashin' in
I'll swim as the ocean swims
Out with the morning tide
Then back for my tea

So I'll do as I please like the well-tempered breeze
Blowin' which way I see fit
I'll grey with the clay seven days till the day
When they throw me on the potter's scrap heap
But take my advice; you'll have to bury me twice
Cause the first time I won't rest easily
But don't let die still wondering
What it was I left behind

So don't let die still wondering
What it was I left behind
I want a rach well run ahead of the gun
With a dance before the far finish line
So no life long regrets, only well feathered steps
Until these shoes I can longer shine
But don't let me die still wanderin'
For the love I left behind

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Don't Let Me Die ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Don't Let Me Die หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Don't Let Me Die เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ