1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Hoobastank

เนื้อเพลง Good Enough - Hoobastank

เนื้อเพลง Good Enough

I only wanted you to feel,
How I thought you deserved to feel.
The way you always said you wanted to.

You wanted all we have to be real,
And every word we say to be true.
Still after all I gave it's not enough for you.

Well, I can't give any more,
So now I'm ginving up.
'Cause nothing's ever good enough.

And the more I try to pour,
The less I fill your cup.
'Cause nothing's ever good enough.

I only wanted you to see,
That you can be who you wanted to be.
And fill the lonely void inside of you.

I gave you everything that you need,
Did what you always wanted to do.
Still after all I've done I can't get through.

Well, I can't give any more,
So now I'm ginving up.
'Cause nothing's ever good enough.

And the more I try to pour,
The less I fill your cup.
'Cause nothing's ever good enough.

Good enough!

I've wated my time!
Go find someone!

Good enough!

Well, I can't give any more,
So now I'm ginving up.
'Cause nothing's ever good enough.

And the more I try to pour,
The less I fill your cup.
'Cause nothing's ever good enough.

Enough, enough, enough!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Good Enough ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Good Enough หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Good Enough เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ