1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Iris DeMent

เนื้อเพลง J'ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais - Iris DeMent

เนื้อเพลง J'ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง J'ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Well, I got me a pen-pal from the teacher at school
'cause I needed something extra to do
I landed the name of some boy called Jean Paul
Living somewhere in the south of Fran็ois

And so I wrote him a letter, I sent a picture of me
I told him all about life here in Paris, Tennessee
I figured he'd write back,
but, hell, not so quick
It's a good thing my folks can't read French

'cause he said, "Mon petit chou, vos yeux sont tr่s beaux (My little cabbage, your eyes are very beautiful)
Lorsque je te vois, mes jambes sont comme l'eau" (Whenever I see you, my legs are like water)
Well, there was more in that letter, but just what I ain't about to say
J'ai besoin de mon gar็on fran็ais (I need my French boy)

Well, I sat down to write back, it took me all night
I went crazy trying to make it sound right
and I decided that I'd start out with:
"My dearest Jean Paul,
well, it's just swell to have a friend in Fran็ois
but you know if I ain't mistaken
seems to me what you was trying to say
is, well, maybe you're kindly achin'
to roll me in the hay!
And about that long commentary
on my derriere...
Well, Jean Paul, ain't that bad manners out there?"

And then I vowed not to do it
but I couldn't resist
I signed it "Your Sweet Pea"
and I sealed it with a kiss
so please, God, forgive me
but just what else could I say
J'ai besoin de mon gar็on fran็ais

Well, I kept myself pretty busy
writing all them letters to Jean Paul
this one is to my Mama and my Pa
"Well, I don't guess you're gonna like it
but I'm a-leavin' today
on a flight to see that gar็on fran็ais
You see I saved all of my money
when I was working down at the hamburger stand
and Daddy I bought me a ticket
got it right here in my hand
Well, tell the teacher I'm awful sorry
but school's got to wait
J'ai besoin de mon gar็on fran็ais

เนื้อเพลง J'ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง J'ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง J'ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง J'ai Besoin De Mon Gar็on Fran็ais

ข่าวบันเทิง