เนื้อเพลง Autour Du Rocher - Jimmy Buffett

ดู 2,197 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jimmy Buffett | เพิ่มเมื่อ 18 กรกฎาคม 2547

เนื้อเพลง Autour Du Rocher

Mes amis nous allons quelque part dont tout
le monde
Se rappelle d'un endroit ou l'herbe etait
toujours verte
Et la fete ne s'arretait jamais
A Autour Du Rocher

This a a little tale about a hotel in the Caribbean.
Well it wasn't really a hotel, it was a patio
bar with funky rooms and an outdoor disco
with bad wiring. Some people said if you looked
between the cracks of the floorboards of our
dance floor you would see Hell. If you ever
went there, you would know what I'm talking
about. If you never had, then we
thought we'd send you a little musical souvenir.

Some say it was a planet
Some say it was a rock
For five wild years in L"Orient
The party never stopped

There were pirates from the Indies
There were models from Paris
There were locals and New Yorkers
And the Brazilian Navy

By mini-moke and scooters
In cabs and stolen cars
Came the creatures of the evening
From St. Martin and from Mars

Alors, Alors, Alors, Alors alors come on, come on
Vien faire un tour autour du rocher
On croisera les fantomes du passe
Viens faire un tour autour du rocher
Sur les souvenirs l'herbe a poussee

Girl at the pool table
puts on a show for free
They were bivouacked in the bathroom
By the hot tub near the sea

Every night at midnight
Seems the devil took control
And the hill became a parking lot
Fueled by rock 'n' roll

They were talking by the cannon
But I couldn't believe my ears
The Russian had plutonium
The sailor wanted beers

They shook hands in the moonlight
And broke out a big cigar
Just business as usual
Beneath the tropic stars

Alors(come on) alors (let's go) alors
Vien faire in tour autour du rocher
On croisera les fantomes du pass'e
Viens faire un tour autour du richer
Sur les souvinirs l'herbe a poussee
It was better than a painting
At le Musee de Beaux Arts
And simply what we did for fun
Back in the old St. Barts

Then the glitz and all the glamour
Hit like a hurricane
Or maybe we just all grew up
But it never was the same

The gendarmes finally closed the joint
And the fire it did the rest
But on New Year's Eve of '91
We sang the last request

We were dancing in the ashes
We were dancing in the sea
We were dancing in the ruins
Where we left our memories
Come on let's go alors
Vien faire un tour autour du rocher
On croisera les fantomes du pass'e
Viens faire un tour autour du rocher
Sur les souvinirs l'herbe a poussee

Alors. Alors, Alors, Alors
Vien faire un tour autour du rocher
On croisera les fantomes du pass'e
Viens faire untour autour du rocher
Sur les souvenirs l'herbe a poussee

เนื้อเพลง Jimmy Buffett ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Autour Du Rocher ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Autour Du Rocher หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Autour Du Rocher เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ