เนื้อเพลง Coconut Telegraph - Jimmy Buffett

ดู 4,390 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jimmy Buffett | เพิ่มเมื่อ 2 มีนาคม 2545

เนื้อเพลง Coconut Telegraph

Dave,

Here is another song by Jimmy Buffett. It is _Coconut_Telegraph_

Coconut Telegraph
-----------------
by Jimmy Buffett

It's Tuesday on the island
Not much going on
The parties are all over
They ended just past dawn

Now the jungle drums are beating
With the tales of late last night
And the story's very heated
Much to everyone's delight

You can hear it on the coconut telegraph
Don't keep nothing under their hat
You can hear it on the coconut telegraph
Find out who did dis and dat
Dis and dat
Dis and dat

Now I'm not one for dealing gossip
But was he that big a fool
To do a belly buster high dive
And miss the entire pool

And what became of sweet Melissa
And the boy nobody knew
Did Ricardo ever find her
Well I swear it's just between me and you

You can hear it on the coconut telegraph
By now everybody knows
You can hear it on the coconut telegraph
Find out just who comes and goes
Comes and goes
Comes and goes

Well it's hump day on the island
The lines have all gone dead
All the juicy news is history
I guess everything's been said

But when the eagle flies on Friday
And the boys break out the rum
And the joint begins to jumping
You'll hear those headlines hum

I want to hear it on the coconut telegraph
All the celebration and the stress
Baby put it on the coconut telegraph
In twenty five words or less
Dis and dat
Comes and goes
Dis and dat
Comes and goes

- Patrick E. Fleming ----------------------------------------------------------
- Department of Chemistry ---------- Ten cents a dance, I might take a chance -
- The Ohio State University -------- But they don't dance like Carmen no more -
- pfleming@magnus.acs.ohio-state.edu ------------------------------------------

เนื้อเพลง Jimmy Buffett ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Coconut Telegraph ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Coconut Telegraph หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Coconut Telegraph เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ