เนื้อเพลง I Don't Know and I Don't Care - Jimmy Buffett

ดู 3,167 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jimmy Buffett | เพิ่มเมื่อ 18 กรกฎาคม 2547

เนื้อเพลง I Don't Know and I Don't Care

Why does the sunset in the west?
And why does my heart keep beating in my chest?
What ever happened to the Duke of Earl?
I got a PBS mind in a MTV world.
Is it ignorance or apathy
I forgot these lessons taught to me.
Some say life isn't fair,
Hey, I don't know, I don't care.

Ambivalent, well, yes and no.
Hey where did all the hippies go?
Our conversation sounds like actors' lines.
Is it time for your medication or mine?
Is it ignorance or apathy
I forgot these lessons taught to me.
Some say life isn't fair,
Hey I don't know, I don't care.

Therapy is extremely expensive.
Poppin' bubblie wrap is radically cheap.
You choose which one helps with your problem.
I'm gonna get some sleep.
I'm gonna get some sleep.

Sandy beaches in distant reaches
And oh those lovely Georgia peaches.
It's never too much and never too late
To pack your bags and get out of state.
Is it ignorance or apathy
The worried will all disagree.
Some say life isn't fair,
Hell, I Don't Know and I Don't Care.

If you're looking for a quote from me
I'll be under the mango tree.
Just can't say how I'll get there
Hey, I don't know and I don't care.
I don't know and I don't' care.
I don't know and I don't care.
At his beach house on the moon.

เนื้อเพลง Jimmy Buffett ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง I Don't Know and I Don't Care ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง I Don't Know and I Don't Care หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง I Don't Know and I Don't Care เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ