เนื้อเพลง I Used to Have Money One Time - Jimmy Buffett

ดู 3,171 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jimmy Buffett | เพิ่มเมื่อ 18 กรกฎาคม 2547

เนื้อเพลง I Used to Have Money One Time

I had Cadillac's in my future
Debutantes in my past
I made a deal with the devil for a whole lot of money
Thinkin' it would last and last
But a fool and his money are bound to part
And what goes up must come down
So take my advice, don't trust the roll of the dice
Keep your feet on solid ground

I Used to Have Money One Time
Life of adventure and crime
I used to have money one time
Lots of women and wine
But who's gonna tell a fool? Who's gonna tell a fool?
Who's gonna tell a fool? That he ain't cool

Now thems were hard times back in the eighties bous
People barely had enough to get by
But oh not me foot loose and fancy free
There was nothing to myself I'd deny
So fellas listen to my story now
Though you have heard this tale befo'
Take care of your needs and watch out for your greeds
Or that wolf will be at your door

I used to have money one time
Life of adventure and crime
I used to have money one time
Now I ain't got a dime
But who's gonna be the fool? Who's gonna be the fool?
Who's gonna be the fool? It still ain't cool.

Who's gonna tell a fool? Who's gonna tell a fool?
Who's gonna tell a fool? It still ain't cool.

เนื้อเพลง Jimmy Buffett ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง I Used to Have Money One Time ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง I Used to Have Money One Time หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง I Used to Have Money One Time เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ