เนื้อเพลง Permanent Reminder of a Temporary Feeling - Jimmy Buffett

ดู 3,013 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jimmy Buffett | เพิ่มเมื่อ 18 กรกฎาคม 2547

เนื้อเพลง Permanent Reminder of a Temporary Feeling

She was no marine back from the Philippines
She was their pride and job, their incarnation.
Her parents viewed the chief
With shock and disbelief
Looking for some other explanation.

The Indian, her back was poised for an attack.
She said 'a tattoo is a badge of validation'.
But the truth of the matter is far more revealing.
It's a Permanent Reminder of a Temporary Feeling.

Permanent reminder of a temporary feeling
Amnesic episodes that never go away.
It's no complex memento, it's no subtle revealing.
Just a permanent reminder of a temporary feeling.

Vegas in the rain, drunk on cheap champagne
He hears out of tune synthesized chapel bells
Painfully ringing.
Where's his limo ride? Who's this foreign bride?
Is this really Elvis spinning round the ceiling?

Permanent reminder of a temporary feeling,
Forgotten fabrications in the chapels of love.
What is this ring on his finger? Why is he kneeling?
She's just a permanent reminder of a temporary feeling.

Chromosomes and genes, spawn these fateful scenes.
Evolution can be mean, there's no 'dumb ass' vaccine.
Blame your DNA, you're a victim of your fate.
It's human nature to miscalculate.

To make up for the fight they go out for the night.
Sex, drugs and rock 'n' roll seems like the easiest answer.
But a short nine months later, there's no way of concealing,
That permanent reminder of a temporary feeling.

Permanent reminder of a temporary feeling
Amnesic episodes that never go away.
Complex mementos, not subtle revealings.
Just a permanent reminder of a temporary feeling.

เนื้อเพลง Jimmy Buffett ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Permanent Reminder of a Temporary Feeling ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Permanent Reminder of a Temporary Feeling หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Permanent Reminder of a Temporary Feeling เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ