เนื้อเพลง Stranded on a Sandbar - Jimmy Buffett

ดู 2,440 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Jimmy Buffett | เพิ่มเมื่อ 18 กรกฎาคม 2547

เนื้อเพลง Stranded on a Sandbar

I enjoy this life as a jester
Seems to keep me moving around
Like the wind that blows, tides that flow
I have my ups and downs

All a part of this strange plan I'm sure
Start a new chapter each day
Honey, Love gets lost, time gets tossed
`Cause we both got our own different ways

I feel I'm Stranded on a Sandbar
Stuck in my tracks like a street car
Playin' it for all that it's worth
I'm just payin' for my sins on earth

Now I use to go crazy for days at a time
Now I'm takin my time with my days
Haven't found the answers like some that I know
I'm just stuck in fairly nice maze

Climb to the top of the island tonight
Sit beneath the cashew tree
I want to count the stars, lights on the cars
that are shinin' up and down on me

I feel like I'm stranded on a sandbar
Baby, I'm stuck in my tracks like a street car
Playin' it for all that it's worth
I'm just payin' for my sins on earth

I feel like I'm stranded on a sandbar
Sugar, I'm stuck in my tracks like a street car
Playin' it for all that it's worth
I'm just payin' for my sins on earth

I enjoy this life as a jester,
Seems to keep me moving around

เนื้อเพลง Jimmy Buffett ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Stranded on a Sandbar ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Stranded on a Sandbar หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Stranded on a Sandbar เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ