1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Joni Mitchell

เนื้อเพลง See You Sometime - Joni Mitchell

เนื้อเพลง See You Sometime

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง See You Sometime ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Where are you now
Are you in some hotel room
Does it have a view?
Are you caught in a crowd
Or holding some honey
Who came on to you?
Why do you have to be so jive
OK hang up the phone
It hurts
But something survives
Though it's undermined
I'd still like to see you sometime

I'm feeling so good
And my friends all tell me
That I'm looking fine
I run in the woods
I spring from the boulders
Like a mama lion
I'm not ready to
Change my name again
But you know I'm not after
A piece of your fortune
And your fame
'Cause I tasted mine
I'd just like to see you sometime

Pack your suspenders
I'll come meet your plane
No need to surrender
I just want to see you again

We're in for more rain
I could sure use some sunshine on my apple trees
It seems such a shame
We start out so kind and end so heartlessly
I couldn't take them all on then
With a headful of questions and hypes
So when the hopes got so slim
I just resigned
But I'd still like to see you sometime
I'd sure like to see you

เนื้อเพลง See You Sometime ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง See You Sometime หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง See You Sometime เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง See You Sometime

ข่าวบันเทิง