1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Kaci

เนื้อเพลง I Think I Love You - Kaci

เนื้อเพลง I Think I Love You

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง I Think I Love You ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Do you think you love me..... Ooo we!
I THINK I LOVE YOU!

I'm sleeping
And right in the middle of a good dream
Then all at once I wake up
From something that keeps knocking at my brain
Before I go insane
I hold my pillow to my head
And spring up in my bed
Screaming out the words I dread ....
"I think I love you!" (I think I love you)

This morning, I woke up with this feeling
I didn't know how to deal with
And so I just decided to myself
I'd hide it to myself
And never talk about it
And did not go and shout it
When you walked into the room .....
"I think I love you!" (I think I love you)

I think I love you
So what am I so afraid of?
I'm afraid that I'm not sure of
A love there is no cure for
I think I love you
Isn't that what life is made of?
Though it worries me to say
I've never felt this way

Believe me
You really don't have to worry
I only want to make you happy
And if you say
Hey, go away, I will
But I think better still
I'd better stay around and love you
Do you think I have a case?
Let me ask you to your face
Do you think you love me?

I think I love you
So what am I so afraid of?
I'm afraid that I'm not sure of
A love there is no cure for
I think I love you
Isn't that what life is made of?
Though it worries me to say
I've never felt this way

I don't know what I'm up against
I don't know what it's all about
I've go so much to think about
Hey!I think I love you!
So what am I so afraid of?
I'm afraid that I'm not sure of
A love there is no cure for
I think I love you
Isn't that what life is made of?
Though it worries me to say
I've never felt this way

I think I love you!
So what am I so afraid of?
I'm afraid that I'm not sure of
A love there is no cure for
I think I love you
Isn't that what life is made of?
Though it worries me to say
I've never felt this way

เนื้อเพลง I Think I Love You ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง I Think I Love You หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง I Think I Love You เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง I Think I Love You

ข่าวบันเทิง