1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Kid Rock

เนื้อเพลง Cowboy - Kid Rock

เนื้อเพลง Cowboy

(Cowboy cowboy)

Well I'm a' packin up my game and I'm a head out west
Where real women come equipped scripts and fake breasts
Find a nest in the hills
Chill like Flynt
Buy an old drop-top
Find a spot to pimp

Then I'm a' Kid Rock it up and down ya' block
With a bottle of scotch and watch lots a crotch
Buy a yacht with a flag sayin "Chillin' the most"
Then rock that b*tch up and down the coast

Give a toast to the sun
Drink with the stars
Get thrown in the mix
And tossed out a' bars

Sift to Tiajuana
I wanna roam
Find motown telephones and come back home

Start an escort service for all the right reasons
And set up shop at the top of four seasons
Kid Rock and I'm the Real Mccoy
And I'm headed out west cause I wanna be a

Cowboy, baby!!
(With the top let back and the sunshine shinin'!)
Cowboy, baby!!
(West Coast Chillin while the boone's whinen!)
I wanna be a cowboy, baby!!
(Ridin at night 'cause I sleep all day)
Cowboy, baby!!
(I can smell a pig from a mile away)

I bet you'll hear my whistle blowin' when my train rolls in
It goes
Like dust in the wind
Stoned Pimp, Stoned Freak, I'm stoned outta my mind
I once was lost but now I'm just blind

Palm trees and weed
Scabbed knees and rice
Get a map to the stars
Find Heidi Fleiss
And if the price is right
Then I'ma make my bid
And let Californi-A
Know why they call me

Cowboy, baby!!
(With the top let back and the sunshine shinin'!)
Cowboy, baby!!
(West Coast Chillin while the boone's whinen!)
I wanna be a cowboy, baby!!
(Ridin at night 'cause I sleep all day)
Cowboy, baby!!
(I can smell a pig from a mile away)

Yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!
Kid Rock
You can call me Tex
Rollin' sunset women with a bottle of becks
See a slimmy in a vette
Roll down my glass
That is @#%!*&
Right in yo' @!$#%&^

No hit gun slingin spur right in your throat
Call me hoss
I'm the boss
Whith the sauce
And the horse

No remorse for the sheriff and his eye ain't right
I'm a paint this town red
Then paint his wife white

Cause chaos
Rock like Amedeus
Find west coast p*ssy for my Detroit playas
Mack like mayas
Ball like lakers
They told us to leave but bet they couldn't make us

Why they wanna pick on me?
Lock me up
And throw away my key
I ain't no cheat I'm just a regular failure
I'm aint straight out a' compton
I'm straight out trailer

Cuss like a sailor
Drink like a mick
My only words of wisdom are
(Radio edit)
I'm takin' my pick
Up and down that coast
and keep on truckin'
Till' I fall in the ocean

Cowboy, baby!!
(With the top let back and the sunshine shinin'!)
Cowboy, baby!!
(West Coast Chillin while the boone's whinen!)
I wanna be a cowboy, baby!!
(Ridin at night 'cause I sleep all day)
Cowboy, baby!!
(I can smell a pig from a mile away)

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Cowboy ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Cowboy หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Cowboy เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ