1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Korn

เนื้อเพลง Faget - Korn

เนื้อเพลง Faget

Him!

Here I am different in this normal world
Why did you tease me? Made me feel upset
F*cking stereotypes feeding their heads
I am ugly. Please just go away

Him!
I can see inside you fine
This blessing in disguise
Him!
Why do you treat me this way?
Made to hate to stay (Made the hurt stay)

I sound like I can never seem to escape
all the laughing, all th pain
If you were me, what would you do?
Nothing, probaly. You'd just throw me away

Faget!

I'm just a pretty boy, whatever you call it
You wouldn't know a real man if you saw it
It keeps going on day after day, son
you fake, if we don't want none
I'm sick and tired of people treating me this way everyday
Who gives a f*ck?!
Right now I got something to say to all the people that think
I'm strange and I should be out here locked up in a cage
You don't know what the hell is up now anyway
You got this pretty-boy feeling
like I'm enslaved to a world that never
appreciated sh*t
YOU CAN S*CK MY D*CK AND F*CKING LIKE IT!!!

He had my gun but he had to find the money
(He might come, but he has a body mighty)
any say, anyway, don't wanna say, anyway, any say,
going away, don't wanna say, anyway

I'm just a pretty boy, I'm not supposed to f*ck a girl
I'm just a pretty boy, living in this f*cked up world

All my life, who am I?

I'm just a faget!
Faget!
I'm a faget!
Faget!
I'm not a faget
What am I?
Faget!
You mother f*cking queers!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Faget ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Faget หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Faget เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ