เนื้อเพลง Please Stay, Go Away - Laura Branigan

ดู 2,942 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Laura Branigan | เพิ่มเมื่อ 16 กันยายน 2547

เนื้อเพลง Please Stay, Go Away

(John Wonderling/Adrian John Loveridge)

I'm caught in a crossfire
With nowhere to run
I'm keepin' my head down
'Cos I've got only one
I'm up on a high wire
With nothin' but air
I'm feelin' so nervous
With so many places to go
But I'm goin' nowhere
I'm ridin' a cyclone
It's twistin' my head
I feel like I'm moving
But my feet feel like lead
I'm drowning in quicksand
It's pullin' me down
I feel so abandoned
When I, I reach for the sky
I still can't get off the ground

Please stay, go away
Can't you see darling that you're drivin' me crazy?
Please stay, go away
Can't you see you're drivin' me crazy?

I'm deep in a forest
I can't find a tree
I'm chained to your heart
But I can't find the key
So show me the way home
I'm too blind to see
My mind's leaning left
While my heart tells me it's right
But it seems wrong to me

Please stay, go away
Can't you see darling that you're drivin' me crazy?
Please stay, go away
Can't you see you're drivin' me crazy?

So you want me to feel
Then you turn like a wheel
Don't you know that I love ya?
Do I have to explain that I'm livin' your pain?
I can't take it again but I don't want it to end

So please stay, go away
Can't you see darling that you're drivin' me crazy?
Please stay, go away
Can't you see darling that you're drivin' me crazy?
Please stay, go away
Can't you see you're drivin' me crazy?

เนื้อเพลง Laura Branigan ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Please Stay, Go Away ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Please Stay, Go Away หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Please Stay, Go Away เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ