เนื้อเพลง High Beamin' - Lil Wayne

ดู 2,703 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 ตุลาคม 2547

เนื้อเพลง High Beamin'

[BG]
N*ggas be hatin
'Cause BG got it
Every top of the line car they got
Look I ride it
From the Hummer to the Rover
To the drop jag
B and C lex truck
Nothin' my click ain't had
Everybody head was f*cked
When they heard bout the deal
Cash Money hotboys climbed for 30-mill
Already was straight now we livin larger
Already was ballin now we ballin harder
??? b*tches can't take me
Cause my wrist stay flossed out
N*ggas hate me cause all day i'm flossed out
Ghetto made me
My dog, Baby, saved me
N*ggas find out they hoe got f*cked, ??
That's how it go
It ain't my fault I got mega cheese
Walk that walk
Talk that talk i'm BG
Paperchaser to the fullest get my grind on
Gotta do it cause I made that song Get Yo' Shine On

[Chorus 3x]
Me and my click be sizzlin hot steamin
Bouncin' through diamonds High Beamin'

[Wayne]
Wha
I'ma flosser baby, baller baby
A fifteen year old shot caller baby
And I'm racin through
In the all black chrome
A Mercedes Coupe
Got yo' wife at my house
And she naked too
And all my n*ggas all around
Sayin 'Shake it Boo, go ahead to what you do'
It's Weezy dog and off the heezy dog
And I'm surrounded by the ice
It got me freezin' dog
And it's plain and simple
Won't change 'cause it's natural
Lil' Wayne a pimp y'all
Got the game from Beatris
I'm tryin to see six numbers
Pull up at the Grammy awards in six Hummers
Leave the Grammy awards with six womens
And make a stop at the gas station for six rubbers
Put it together
This is the life when you get full of the cheddar
Don't try to end it or you would'nt get better, what

[Chorus 4x]

[Wayne]
La, la, la, la
Here I come star rapper
I get the fast money
Short, cute hot boy that rapper Cash Money
Standin out the roof of my car
And flash hundreds
Take your girl to the mall
Spend a G like that's nothin
She lay on the floor
Open up the spot
Take off her draws
Let me see the cunt
Don't stop Lil' Weezy
We's ain't nothin nice
But gats in my Jesus Christ
Nothin but ice
When they see me at night
Behind ?? I stay high
Snatch yo' wife
Run up in her with the K-Y
But it's on man
Ever since I was born Wayne
N*gga get out of line
I get dirty like John Wayne
I'm bout stuntin', flossin'
Whatever come wit it
And I don't shoot guns
Unless they have a drum wit it
At first they wasn't wit it
Thought that I was jokin
Now I got 'em all payin attention like they owe it

[Chorus]

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง High Beamin' ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง High Beamin' หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง High Beamin' เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ