เนื้อเพลง Let's Go - Lil Wayne

ดู 2,970 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | ร่วมร้อง Big Tymers | เพิ่มเมื่อ 12 ตุลาคม 2547

เนื้อเพลง Let's Go

It's gravy n*gga. Believe it.
You hot? F*ck it. Hot as a firecracker.
(It's gravy too.) I got a mac in this bag.
(click clock) What you got? Glock. (Look)

[Baby]
N*gga I'ma tell ya straight off the bat
I got a mac in this bag with 20 grams of crack
And I'ma sit in the back seat of yo' 'Lac
Just in case I gotta snap, a firette to the chest
If I don't know sh*t, I know cars and broads
I done ordered plenty hits and watched heads come off
And I done saw my n*gga get life behind them bars
To them dog hoes, n*gga, we scream "f*ck 'em all!"
I hustle hard in these city streets
I got my block on fire with my HB's
Spinnin' Benz in these drop tops double r
Cook a brick, flip 'em up, now I got 'em hard
And you can find me
Right up in them hallways, holdin' and totin'
Got the whole motherf*ckin block loaded and smokin'
N*gga know one thang: its some uptown sh*t
If a n*gga get it f*cked, then we killin' a b*tch

[Chorus]
N*gga I'ma tell ya this, straight off the bat
I got a mac in this bag, with 20 grams of crack
Well Let's Go n*gga, see we can slide n*gga
Cuz if you hot, then I'm hot, let's ride n*gga
Look, I'ma tell you this, straight off the top
I got a blunt, and a glock, and a bag of rocks
Let's go n*gga, let's slide n*gga
If you hot, then I'm hot, let's ride n*gga

[Lil Wayne]
Better pay attention now so you don't forget later
I run the damn block, I oversee all of the paper
Don't make me take ya, play ya
I cock the glock and spray ya
Call it a caper, won't be no as-salama-laka
And J, he got the gauges, they cocked and ready
Make me run up in ya places and pop ya daddy
Got them bricks rocked and heavy, let it be known
I cook it hard and cut 'em in zones and the money be gone
Then I hit a blunt to the dome, and ride when night falls
Supply the white raw, if there's a problem, knock ya wife off
Lock the spot down
Respect it young n*gga, I'm creepin' over
Now cut it with just a little bakin' soda, breakin' boulders
I take it out my holster and bakin' soldiers whenever
N*gga it's whatever, tell ya ma to call the reverend
You see me on the block with crack, gats, and weed
Rats, plats, and ki's, that's practically me

[Chorus]

[Lil Wayne]
See I'm a hustler, cut-throat, put rhymes in mom's muffler
You can't even count how many times the 9's bust at ya
Some of the, n*ggas that you run with are, s*ckas bruh
None of ya, won't leave, without some bullets up in ya
N*ggas can't hold me down, wodie wild
Cuz all that they can hear is loud screamin' and explosive sounds
They show me how to cook that brown and rock that white
No school, put that book back down, pick up that knife
See that's the real reason I hate to be on tour
I'd rather be back on the block with a bird of that pure
N*ggas got it all wrong, thinkin' I'm all song
But yall gon' twist it and end up all gone
Dog-gone cocks*ckers, you not thuggers
I pop dozens of glocks, cousins, in my struggle
So stop frontin', it ain't gon' get ya everywhere
I'ma start bustin', and bullets hit ya everywhere

[Chorus x 2]

[Baby talks till end]

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Let's Go ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Let's Go หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Let's Go เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ