เนื้อเพลง Tha Mobb - Lil Wayne

ดู 2,493 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 2 มกราคม 2549

เนื้อเพลง Tha Mobb

Yeah... hard body (hard body)
Carter carter Carter yeah
Lets go

Cash Money Young Money motherf*ck the other side
They can f*ck with us if they want I bring 'em homicide
Word to my momma I'm gonna continue bombin
Til they gettin out the game it's like comin out of a coma
I'm tryin... but I'm normal when this rap sh*t get borin
All I ask is that you pray for me (Please)
And the beat keep cryin and I'mma keep beatin her
Fee I'm f*ckin her I'm deep in her sleep in her
And what happens when the reaper come (huh?)
I'm just hopin that he sends that elevator up
I made enough I ain't meant sh*t
So while I'm here I'mma take that and take this (n*gga!)
Breakfast yes let's eat wipe ya mouth when ya finished
Then hunt for the lunch and dinner no beginner
To the criminal activity f*ck with them they rushin in
Like Seminoles Indians no bow and arrows Harold
Just leaners Cheena just choppers Robert
Carter II tell me how is you gon stop a riot
I lock and seal it up the best I could feel it (yeah!)
I'm in the lead I can pop a wheelie (got em!)
Not for rookies late bloomers stay in the womb (GO!)
I'm here muhf*cker make room... BOOM!
Young Tune the big kahuna
It's my ocean baby y'all n*ggaz is tuna
Better now than sooner junior
Fly around ya city try and take another tune ya
I ain't goin nowhere special I won't never leave
Sh*t I'm already a legend if I ever leave
Game get rid of me? Not little me
Man I got 'em I'mma get 'em B (I got 'em B)
I'm hungry like I didn't eat
I want it like I didn't see a mill before seventeen
What the f*ck you n*ggaz tellin me?
You pups can't keep up with the pedigree
Catch me where the weather be somewhere in the seventies
Call myself settling palm trees Promethezine but whats new?
Sometimes I can't cut through that rough loop
Get f*cked so many times til it's f*ck you (f*ck em!)
So how you wan' do it baby we can get it
All you gotta do is say it and I'm wit it
Money and murder you my n*gga my jelly preserver
I'mma ride baby til the judge give me a verdict yeah
Hear me or heard me I get it and serve it
Cuz everytime I did it I hit it and hurt it yeah
Now I kill it the mission accomplished
The n*ggaz abolished the b*tches astonished
Then they pay homage when did they find it but
Now that they know it's a must I remind 'em so
They don't forget it I underline it and
I'm in the sky when the thunder's cryin young'n
I been through all that I done done what you sayin
I put it down when the others was playin
When the jungle was open I rolled in with the riders
Stole food from the bears and bought it back to the lions
Quote unquote with the eighth I'm a gorilla but lighter
Wit the eye of a tiger the heart of a fighter yeah
Start 'em ignite 'em I walk through fire
Watch the flames start multiplyin whoo! yeah
Alter a n*gga nina talk to a n*gga
Take a chunk outcha body like a shark bit a n*gga
I'm awkward like Cartwright f*ck wit a n*gga
Shot ugly but my arch right come on dog bark bite
Fork in the road I'm always goin right
Nowadays knowin life ain't no more road lights
We can't see but we gon make it to the finish line
It's right there the goal line right behind the scrimmage line
Touchdown check the scoreboard gimme mines
Semi 9 fit me fine hit a n*gga twenty times
Damn then one more to the face (BOW!) just
So they close the casket like I pay to close the case
I'm made straight mafia sh*t front line
Top rank ready to die for my sh*t and the obvious sh*t
If I talk about my robbery they prolly get rich
So f*ck 'em I'mma let 'em sit
And I ain't duckin cuz I'm right here I'm just enough
I don't care who at the top of the stairs I'm steppin up
See you f*ckin up the money baby that ain't good business
You startin to look like a witness and this is
For the gangstas and the b*tches the hustlers and the hoes
Crossover whatever mainstream know
Cuz Wayne thinks silent Wayne'll never fold
You heard it right here if the game was ever told
Lift up ya toes and look under a rug
Trust me there's history under all that dust
So deep down in the dirty there lies us (who?)
Yeah Cash Money Records and I'm still up front
Stunna pop a bottle baby peel us a blunt
Lets eat and talk about all them n*ggaz we cut
What? You know what? Lets not f*ck up our lunch
Thats real sh*t if you ever seen such
Chuch

Tha Mobb
n*gga

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Tha Mobb ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Tha Mobb หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Tha Mobb เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ