เนื้อเพลง Up to Me - Lil Wayne

ดู 2,493 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 ตุลาคม 2547

เนื้อเพลง Up to Me

Look, where I go from here?
Just lost my father last year
But I still, remain to keep it real like dollar bills
I drop tears, can't believe my daddy's gone
Rather come home, why ya left us all alone?
But I'm comin man
Just wait at the gates, I'ma be runnin man
Arms open, eyes wide, full a love
You watched me come up from a scrub
Now ya see ya son ridin everyday on dubs
But I wish, I could share them times wit' you
It got me pissed, this family and my momma, too
But please brah, won't ya come back for Lil Wayne
And see ???, Mrs. Roe, Sheryl, Kemp and plus Sinetra
Dawg, we really miss ya
And it ain't all that cool livin off pictures
Ah man, visit while I'm sleep, write a note or call me
Can't believe you left me to be a small man
But I know it wasn't meant to be
That's why I s*ck up all the game that you sent to me

[Hook 2x]
It's up to you, Wayne, n*gga, stay up and keep it real
It's all on you, man, my n*gga, I know how you feel
Just be strong, 'cause everythang gon' be alright
I know it's hard tryna make but it's gon' be alright

Alright I know it, see I got a child
I know I'm young, but when you left dawg, thangs got wild
I know you probably sayin 'damn, you raisin children now?'
But it's all gravy I'm with Baby makin millions now
So I still smile
I'm takin care ya wife brah
Ain't nothin changed, if I still come home late at night she fuss
But it's still the ol' same ol', same ol'
Thangs go, up and down like rainbows, we maintain though
So you know who payin the bills now, ah hah
Still flossin, give my audience the chills, ah hah
I got all my game from you, man I ain't gon' lie
But I'm still thuggin n*gga, playa you think I ain't gon' ride?
But Slim and B done slowed me done and brought the talent out me
Yeah Slim and B done showed me 'round, all a the Jags around me
And I ain't goin' no where, that n*gga stuck wit' me
And make you and my people happy, man it's Up to Me

[Hook]

I know you know I'm thinkin' 'bout ya, you be on my mind
I know ya see me everytime watchin the boys shine
And I know that ya see I put out my own CD
And picture this, your little boy even on TV
But I swear it's off the heezy, Weezy
Say it's cool, you can believe me, I like how they treat me
I'm doin' what ya say, don't let a n*gga try me
And I don't let a fine, pretty broad get by me
Don't let nothin' pull me off track from my hobby
Oh yeah, and I don't leave my room sloppy
But the same thang make ya laugh, make ya cry
And everybody that ya love it's like they have to die
I pray to the Lord everyday and ask him why
And ask him to bless your soul everytime I pass by
I know he doin' it, and leavin all the love to me
And I'ma prove it, and show ya daddy it's up to me

[Hook 3x]

I mean it's up to me man
Just watch over me
And it's gon' be all gravy man
Leavin big, treatin me all good
Everythang else be all good
Rest in peace ya heard me
I'll be there

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Up to Me ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Up to Me หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Up to Me เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ