เนื้อเพลง Wish You Would - Lil Wayne

ดู 2,622 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 ตุลาคม 2547

เนื้อเพลง Wish You Would

[Lil Wayne]
Look look look - don't play with me
Look look look
Huh? Huh? Look
Let's get the pistols out the trunk, let's get ready to bust things
Leave a n*gga block full of nothin' but guts, brains
Ain't no way, nowhere that these n*ggas could duck flames
My guns up for and tellin' all to s*ck Wayne
I'm runnin' with a clique that just be thuggin' heavy
Plus I'm runnin' in them bricks, cook it, cut it, sell it
One time for my daddy, Rabbit, up in Heaven
Ever since my n*gga died I've been strapped up and ready
Come and get it - it's Wheezy Whee, the hottest ever
Now this fella gon' get bullets inside his sweater
I'm just terror, or better yet, horror or drama
And tomorrow I'ma hit the block and barrow your momma
Beef with me, you're swimmin' in water with sharks and piranhas
Revolvers and choppers got all your partners callin' the coppers
And for the grand finale, I might pull up in a tan Denali
When I hop out, in my hand is a Calico sprayin' your family

[Hook]
[Lil Wayne]
Don't play with me - I Wish You Would
I'ma hit your hood, then split your hood
You bet' not play with me cause I cock my gun
I pop my gun
Better hide and run

N*ggas bet' not play with me cause I wish you would
I'ma hit your hood, then split your hood
N*ggas bet' not play with me cause I cock my gun
And I pop my gun
Better hide and run

[Lil Wayne]
What is this that done got me in your district? Twist it
Now everybody got dots on they heads like Egyptians
I'm tipsy - I've been sippin' on that Hennessy, people
Then it get deeper, I start shootin' up innocent people
Seventeen creeper is who I - what I - be, dog
The clip slide in the four-five, then it blow five
In heat, dog? It's your life or me, dog
On four tires, or feet, dog
I still be on the block sweepin'
Nobody is not sleepin'
Got me in all black with a gun in a palm
Run in his home, start shootin', hit his son in the dome
Dummy, it's on - ain't gon' be no relaxin' and stuff
cause when I come through mashin' the truck, I'm blastin' a pump
and passin' a blunt - me circle, wants to see if he dead
Gotta be sure cause n*ggas promised me a ki if he dead
But, dog, you get it raw if you are with the kid
I'll push your baby momma car off the bridge
Huh?!

[Hook]
[Lil Wayne]
Bet' not play with me cause I wish you would
I'ma hit your hood, then split your hood
N*ggas bet' not play with me cause I cock my gun
Then I pop my gun
Better hide and run

N*ggas bet' not play with me cause I wish you would
I'ma hit your hood, then split your hood
N*ggas bet' not play with me cause I cock my gun
Then I pop my gun
Better hide and run

[Lil Wayne]
You might catch me with bandanas and strapped T
On the back street of your block in the back seat
I'ma cap three at the first coward I up and see
I'ma bust the piece and knock his body a couple of feet
When I rush your front door, you get a few to your stomach
Hope they dress you up nice because your funeral Sunday
N*gga shouldn't've played tough - wouldn't've got his head bust
Now your whole livin' room is full of pink and red stuff
Now you're gatted up, full of that vodka and weed - add it up
Fresh platted up, your T-shirt all tatted up
Crack in the tongue of my kicks
Plus I got a gun on my hip, and I'm runnin' the strip
I know you see me: Little Wheezy killaholeezy
A hundred rounds from the chopper leave 'em real sleepy
You know how we be smellin' weedy up in our clothes
Cutthroatin', connivin' killers, but that's all I know
Huh? Huh? Huh?

[Hook]
[Lil Wayne]
Bet' not play with me cause I wish you would
I'ma hit your hood, then split your hood
N*gga, bet' not play with me cause I cock my gun
Then I pop my gun
Better hide and run

N*ggas bet' not play with me - boy, I wish you would
I'ma hit your hood, then split your hood
N*ggas bet' not play with me cause I cock my gun
Then I pop my gun
Better hide and run

N*ggas bet' not play with me cause I wish you would
I'ma hit your hood, then split your hood
N*ggas bet' not play with me cause I cock my gun
Then I pop my gun
Better hide and run

N*ggas bet' not play with me - boy, I wish you would
I'ma hit your hood, then split your hood
N*ggas bet' not play with me cause I cock my gun
Then I pop my gun
Better hide and run

N*ggas bet' not play with me
Look, uh-huh (uh-huh uh-huh)
Look look look
Look look look
Whoa

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Wish You Would ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Wish You Would หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Wish You Would เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ