1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Lobo

เนื้อเพลง Between The Tears and Goodbye - Lobo

เนื้อเพลง Between The Tears and Goodbye

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Between The Tears and Goodbye ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

So much can be said without saying a word
Your tears are telling me more
Than words I've ever heard
We better stop and think just
How much we're throwing away
Real love's so hard to find
And goodbye's too easy to say

We're somewhere between the tears and goodbye
On the edge of breaking up but
We can survive
As long as there's a spark of
Love burning in our eyes
If we still care enough to cry
There ought a be a way to keep
The feeling alive
Somewhere between the tears and goodbye

What happened to the days we
Made love the whole night long
How could something feel right
Somehow go so wrong

We're slowly drifting apart a
Little further every day
We better listen to our hearts
Before we let love slip away

เนื้อเพลง Between The Tears and Goodbye ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Between The Tears and Goodbye หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Between The Tears and Goodbye เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Between The Tears and Goodbye

ข่าวบันเทิง