1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Lobo

เนื้อเพลง Lydia - Lobo

เนื้อเพลง Lydia

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Lydia ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

There's no one else like her she's a real live wire
And she's really got a hold on me
Don't know what it is she does but whatever
She does she does it right

Whenever I'm without her all I do is think about her
And how good it's gonna be
I need a little Lydia I need a little Lydia tonight

Yes I need a little Lydia I need a little Lydia tonight
It's a feeling that I'm feeling
And it's something that I feel I can't fight
A whole lot of holding on to Lydia is what I'd really like
But I'd be happy just to settle
For a little bit of Lydia tonight

If Lydia would only see a little more of me
I know that we could have it all
The love that I could show to her
Would open up her eyes to see the light

I keep working every day to try and find a better way
She's got me climbing up a wall
I need a little Lydia I need a little Lydia tonight

เนื้อเพลง Lydia ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Lydia หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Lydia เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Lydia

ข่าวบันเทิง