1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Lobo

เนื้อเพลง One and The Same Thing - Lobo

เนื้อเพลง One and The Same Thing

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง One and The Same Thing ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

I knew you way before I ever met you
I pictured you before I saw your face
I know the things you do before you do them
You can't hide from me I'm every place.

I know more about you than you do yourself
I know what you're feeling in your heart
Don't go jiving me with all your crying
I got loving you down to an art.

You can't take the stars out of the night sky
You can't wear love off a wedding ring
I can't separate your love from life now
To me they are one and the same thing.

I know if you're joking or you mean it
I can tell if you aren't feeling well
I know what you need to keep you happy
If you ever doubt me I can tell.

เนื้อเพลง One and The Same Thing ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง One and The Same Thing หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง One and The Same Thing เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง One and The Same Thing

ข่าวบันเทิง