1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Lobo

เนื้อเพลง Rings - Lobo

เนื้อเพลง Rings

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Rings ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Ring ring telephone rings
Somebody says baby what you doin'
I've been wonderin' where you've been
Now and then I think about you and me

There's no use fighting about things
We can't recall
Cos it don't matter girl at all

Just come on home
And baby we'll laugh and sing
And we'll make love
And let the telephone ring

Ring ring door bell ring
Baby come on in
I got the Allman Brothers on the stereo

I'm glad you came around
I've been feeling down
Talking to Tony and Mario

You know they make good conversation
But girl that ain't no consolation
Cos I got love and baby I'll give you some
And if somebody comes we'll let the door bell ring

Ring ring golden ring
Around the sun around your pretty finger
Ring ring voices ring
With a happy tune anybody can be a singer

The sun comes up across the city
I swear you never looked so
Dog gone pretty

Hand in hand
We'll stand upon the sand
With the preacher man
And let the wedding bell ring

เนื้อเพลง Rings ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Rings หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Rings เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Rings

ข่าวบันเทิง