1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Mary J. Blige

เนื้อเพลง No More Drama - Mary J. Blige

เนื้อเพลง No More Drama

So tired, tired of these drama
No more, no more
I wanna be free
I'm so tired, so tired

Broken heart again
Another lesson learn
Better know your friends
Or else you will get burn
Gotta count on me
Cause I can guarantee
That I'll be fine

No more pain (no more pain)
No more pain (no more pain)
No drama (no more drama in my life)
Noone's gonna make me hurt again

What a player fool
Go through ups and downs
Nowhere and all the time
You wouldn't be around
Or maybe I like the stress
Cause I was young and restless
But there was long ago
I don't wanna cry no more

No more pain (no more pain)
No more game (no more game messin with my mind)
No drama (no more drama in my life)
Nooone's gonna make me hurt again
No more tears (no more tears, I'm tired of cryin everynight)
No more fears (no more fears, I really don't wanna cry)
No drama (no more drama in my life)
I don't ever wanna hurt again
Wanna speak my mind, wanna speak my mind

Uh, it feel so good
When you let go
Avoid these drama in your life
Now you're free from all the pain
Free from all the game
Free from all the stress
So bye your happiness
I don't know
Only God knows where the story ends
For me, but I know where the story begins
It's up to us to choose
Whatever we win or loose
And I choose to win

No more pain (no more pain)
No more game (tired of your playin' game with my mind)
No drama (no more drama in my life)
No more, no more, No more, no more
No more tears (no more tears, no more cryin every night)
No more fears (no more waking be up in the morning)
No drama, no more in my life

No more drama, no more drama
No more drama, no more drama
NO MORE DRAMA
NO MORE DRAMA
NO MORE DRAMA
NO MORE DRAMA
NO MORE DRAMA
No more drama in my life
So tired, tired of these drama

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง No More Drama ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง No More Drama หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง No More Drama เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ