1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Anne Murray

เนื้อเพลง The Santa Medley: Jolly Old St. Nicholas / Santa Claus is Coming to Town - Anne Murray

เนื้อเพลง The Santa Medley: Jolly Old St. Nicholas / Santa Claus is Coming to Town

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง The Santa Medley: Jolly Old St. Nicholas / Santa Claus is Coming to Town ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Jolly old Saint Nicholas lean your ear this way
Don't you tell a single soul what I'm going to say
Christmas Eve is coming soon now you dear old man
Whisper what you'll bring to me tell me if you can.

When the clock is striking tvelve when I'm fast alseep
Down the chimney broad and black with your pack you'll creep
All the stockings you will find hanging in a row
Mine will be the shortest one you'll be sure to know.

Johnny wants a pair of skates Susie wants a dolly
Nelly wants a storybook she thinks dolls are folly
As for me my little brain isn't very bright
Choose for me old Santa Claus what you think is right.

Jolly old Saint Nicholas lean your ear this way
Don't you tell a single soul what I'm going to say
Christmas Eve is coming soon now you dear old man
Whisper what you'll bring to me tell me if you can.

Tell me if you can.

(Jolly, jolly, jolly, jolly old Saint Nick.)...

You better watch out
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
He's making a list
And checking it twice;
Gonna find out Who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town
He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake
He knows if you've been bad or good
So be good for goodness sake!
O! You better watch out!
You better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town

เนื้อเพลง The Santa Medley: Jolly Old St. Nicholas / Santa Claus is Coming to Town ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Santa Medley: Jolly Old St. Nicholas / Santa Claus is Coming to Town หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Santa Medley: Jolly Old St. Nicholas / Santa Claus is Coming to Town เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง The Santa Medley: Jolly Old St. Nicholas / Santa Claus is Coming to Town

ข่าวบันเทิง